Икономически университет – Варна

Услуги

Работно време - Заемна

Работно време - Читалня

Лятно работно време (1 юли - 31 август)
От понеделник до петък
8:00 - 12:00

В условията на присъствен учебен процес
От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Събота
10:00 - 14:00

По време на ваканция (междусеместриална)
От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Лятно работно време (1 юли - 31 август)
От понеделник до петък
12:30 - 16:30

В условията на присъствен учебен процес
От понеделник до петък
8:00 - 19:00

Събота
10:00 - 14:00

По време на ваканция (междусеместриална)
От понеделник до петък
8:00 - 16:30


Всеки последен петък на месеца от 8 до 12:30 - САНИТАРЕН ПОЛУДЕН (Заемна служба и Читалня не работят с читатели).


Работно време

Лятно работно време (1 юли - 31 август)

От понеделник до петък
8:00 - 12:00

В условията на присъствен учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Събота
10:00 - 14:00

По време на ваканция (междусеместриална)

От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Всеки последен петък на месеца от 8 до 12:30 - САНИТАРЕН ПОЛУДЕН (Заемна служба и Читалня не работят с читатели).

Работно време

В условията на присъствен учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 19:00

Събота
10:00 - 14:00

По време на ваканция (междусеместриална)

От понеделник до петък
8:00 - 16:30

Всеки последен петък на месеца от 8 до 12:30 - САНИТАРЕН ПОЛУДЕН (Заемна служба и Читалня не работят с читатели).

Лятно работно време (1 юли - 31 август)

От понеделник до петък
12:30 - 16:30