Икономически университет – Варна

Услуги

Работно време

В условията на присъствен учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Събота
10:00 - 14:00

Работно време

В условията на присъствен учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 19:00

Събота
10:00 - 14:00