Икономически университет – Варна

Услуги

Работно време

В условията на неприсъствен електронно базиран учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 16:30 (обедна почивка от 12:00–12:30)

Работно време

В условията на неприсъствен електронно базиран учебен процес

От понеделник до петък
8:00 - 16:30