Икономически университет – Варна

За библиотеката

Библиотеката на Икономически университет - Варна е основана през 1920 г., заедно с основаването на Висшето търговско училище и е първото самостоятелно звено  в него. При основаването си е притежавала 6030 тома документални източници, а към момента разполага с фонд от над 350 000 тома. Тя е втората научна библиотека към висше училище в България, след тази на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Разположена е на обща площ от 2100 кв. м., на V и VI етажи и 2 подземни хранилища в основната сграда на университета и се състои от: Читалня с 4 обособени зали с повече от 280 читателски места - 3 зали за студенти и 1 за преподаватели, зона с компютри за работа с електронните бази и ресурси, работно място за незрящи, скенер и копирни машини на самообслужване.

През 2011 г. университетската библиотеката е изцяло обновена и модернизирана. Внедрена е нова RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на фонда от книги, достъп до библиотеката, обслужване на читателите (заемане и връщане), копирни услуги, статистика и управление. Центърът за дигитализация е оборудван с роботизиран скенер от най-висок клас, планетарен скенер и специализиран софтуер.

Университетската библиотека на ИУ - Варна е една от най-модерните в България като архитектурни решения, техническо осигуряване и технология на обслужването. Чрез електронния каталог на библиотеката за студенти, преподаватели и граждани е достъпна информация за наличните заглавия от 1983 година, както и достъп до пълните текстове на повече от 5500 книги, статии и доклади.

Библиотеката съхранява ценни книги от първата половина на 19 век, на български, френски, немски и други езици, основната част от фонда на Варненската търговско-индустриална камара, почти всички сборници-закони на Царство България, статистическите сборници от преброяванията на населението от най-старо време до днес, поредицата на Държавен вестник от бр. 1 и много други уникални издания.