Икономически университет – Варна

Копирни машини, компютри, скенер

  • На разположение на читателите са компютри за търсене на информация в базите на библиотеката и интернет. Компютрите се ползват само за търсене на литература и информация по теми, а не за упражнения по информатика, текстообработка, забавления и пр.
  • Обособени са 3 работни места с възможност за безплатен достъп до колекции от Български държавни стандарти (БДС)
  • В читалнята e оборудвано, с необходимата техника и софтуер, работно място за незрящи или читатели със зрителни проблеми.
  • Потребителите на читалнята могат да ползват три копирни машини на самообслужване, с цена от 0.08 лв. за копирна страница. За целта е необходимо предварително да се внесе известна сума (напр. 8.00 лв. за 100 копия) в касата на университета (стая 231). Срещу представен в читалнята касов бон, библиотечната карта се зарежда със съответния брой кредити. Копирните машини стартират работа при поднасяне и прочитане на картата и отнемат кредити за направените копия.
  • За улеснение на потребителите, в читалнята може да се ползва скенер, с необходимия софтуер и изключително лесен за работа.