Икономически университет – Варна

Обучения

За да се подпомогне работата на читателите, в библиотеката се провеждат следните видове обучения по информационна компетентност за студенти, докторанти, преподаватели и служители от университета:

 

  1. Групови обучения за студенти  – запознаване с библиотечните условия, процедури, услуги, фондове, страницата на библиотеката, търсене в електронния каталог и електронните бази.

    С предварителна заявка – преподавател, специалност, курс, дата, час.

  2. Традиционни обучения – за преподаватели и докторанти, в началото на всеки зимен и летен семестър, по предварително подготвена програма от специалистите в библиотеката.

    Обявяват се на сайта на университета и електронни писма до всяка катедра.

  3. За преподаватели – акцент върху електронните ресурси, възможностите за подпомагане и обогатяване на учебния процес, цитиране в електронна среда, наукометричните бази и техните възможности за оценка на изследователи, научни списания и институции.

    С предварителна заявка – преподавател, дата, час.

  4. Индивидуални, текущи консултации за студенти и преподаватели по интересуващи ги конкретни теми и изследователския процес, свързан с тях.

Груповите или индивидуални обучения се заявяват на тел. 088 216 46 46 или в сектор „Информационно-библиографски“, в читалнята на библиотеката.