Икономически университет – Варна

х. ас. Вяра Гергьовска

х. ас. Вяра Гергьовска

х. ас. Вяра Гергьовска

H-106

vyara.gergyovska@ue-varna.bg

Защита на практическо обучение (за учебната 2022/2023 г.) за студенти ДФО 47 гр. и РО 14 и 15 гр.