Икономически университет – Варна

Студентски прояви

XI-та студентска научна конференция
на тема „Търговия 2030“

На 18 април 2024 г. (четвъртък) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ организира XI-та студентска научна конференция (в присъствен и дистанционен формат на участие) на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия. Началният час на форума е 10:00 ч. в зала 2-310 (втори корпус на ИУ - Варна и онлайн в Google meet: https://meet.google.com/zzt-poiz-emi).

Ще очакваме Вашите научни доклади, разработени съгласно техническите изисквания! Научното жури ще определи най-добрите разработки. Участието е свързано с презентиране на доклада под Power Point и кратко резюме в рамките на 5-7 минути. Надяваме се дискусията по проблемите на съвременната търговия, да бъде отправна точка в работата на всички дипломиращи се студенти и да предизвика идеи за тяхната бъдеща работа!


Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (11-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет-Варна през м. май 2024 г. Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:
Максимален обем – 8 печатни страници
Изисквания за форматиране / шаблон
Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg.

Краен срок за получаване на доклада (не по-късно): 15.04.2024 г.
Отговорността за съдържанието на доклада е на автора. Задължително е използването на предоставения шаблон за техническо оформяне на доклада.


Архив 

X-та студентска научна конференция
на тема „Търговия 2030“

На 19 април 2023 г. (сряда) катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ организира X-та студентска научна конференция на тема „Търговия 2030“, посветена на актуалните проблеми и измерения на модерната търговия. Началният час на форума е 8:00 ч. в зала 2-220 (втори корпус на ИУ - Варна).

Научно жури:
1. Доц. д-р Михал Стоянов - председател
2. Доц. д-р Виолета Янева Димитрова
3. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова
4. Гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова
5. Гл. ас. д-р Миглена Душкова Милева
6. Гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева – секретар

Ще очакваме Вашите научни доклади, разработени съгласно техническите изисквания! Научното жури ще определи най-добрите разработки. Участието е свързано с презентиране на доклада под Power Point и кратко резюме в рамките на 5-7 минути. Надяваме се дискусията по проблемите на съвременната търговия, да бъде отправна точка в работата на всички дипломиращи се студенти и да предизвика идеи за тяхната бъдеща работа!


Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник със студентски разработки „Търговия 2030“ (10-то издание), който е с присъединен ISSN 2367-8070 (предишните издания на сборника са депозирани в университетската библиотека и в националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“). Класираният на първо място участник, ще има възможност да представи своята разработка в заключителната сесия на Прегледа на студентската научна дейност на Икономически университет-Варна през м. май 2023г. Отличените на първо, второ и трето място студенти ще бъдат наградени с грамоти и награди, а на всички участници ще бъдат връчени сертификати за участие.

Изисквания към оформянето на докладите:
Максимален обем – 8 печатни страници
Изисквания за форматиране / шаблон
Докладът се изпраща на електронната поща на адрес iut@ue-varna.bg.

Краен срок за получаване на доклада: 14.04.2023 г.
Отговорността за съдържанието на доклада е на автора. Задължително е използването на предоставения шаблон за техническо оформяне на доклада.