Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

 

Защита на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия"

Поправителна сесия: 13.10.2023 г.

Защитата ще се проведе, както следва: кабинет Н-106

Редовно обучение - от 10:15 до 11:00 часа

Дистанционно обучение гр.47 - от 11:00 до 12:00 часа с възможност онлайн във виртуална стая в google meet. Линкът е публикуван в платформата e-Learn - за дисциплината  „Практическо обучение“ и ще бъде активен в посочения времеви диапазон от 11:00 до 12:00 часа.