Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия" ще се проведе както следва:

Редовна сесия - .......... септември 2023 г.**

Поправителна сесия - .............. октомври 2023 г. **

гр. 14 и гр.15 (РО) ........................

гр.47 (ДО) на ..................  часа във видео стая https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

** Конкретният график за провеждане на защитата на практическото обучение ще бъде обявен с

графика на учебния процес за 2023/2024 г. За информация следете сайта.