Икономически университет – Варна

Срокове и такси

 

ПО-ВАЖНИ СРОКОВЕ:
 • изпращане на заявката за участие в конференцията само по електронен път в раздел "Заявка за участие" - 16.06.2023 г.
 • потвърждение за приемането на заявките - 30.06.2023 г.
 • краен срок за внасяне на таксата за участие - 1.09.2023 г.
 • краен срок за изпращане на докладите, оформени според "Изисквания към докладите" - 1.09.2023 г.
ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ:
 • 80 лв. (40 евро) на разработка при присъствено участие за първия автор и 40 лв. (20 евро) за всеки следващ съавтор;

  (таксата включва пакет с материали от конференцията, участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад, кафе-пауза, коктейл).

 • 40 лв. (20 евро) на разработка при дистанционно участие, независимо от броя на съавторите;

  (таксата включва участие в пленарната сесия и работата на секциите, публикация на доклад).

Участници от ИУ - Варна не заплащата такса.

ДАННИ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ПО БАНКОВ ПЪТ:
 • Банка: "УниКредит Булбанк" АД
 • Титуляр: Икономически университет – Варна
 • IBAN: BG59 UNCR 7000 3125 1617 89 (в лева)
 • IBAN: BG87 UNCR 7000 3425 1637 58 (в евро)
 • BIC: UNCRBGSF

Основание: конф. на кат. “ИУТУ”, име на участника

(ако на участника е необходимо издаването на фактура, таксата трябва да бъде преведена от юридическо лице с Булстат или ако участника желае издаване на фактура, преводът трябва да се осъществи от името на лицето, на чието име трябва да е фактурата).

Таксите за банковия превод са за сметка на участника (ците).

Сканирано копие от платежния документ, удостоверяващ превода на таксата, се изпраща на електронната поща на конференцията commerce@ue-varna.bg заедно с пълния текст на доклада.

Таксата-правоучастие включва публикуването само на един доклад. Участието в конференцията е максимално с два доклада – лично и/или в съавторство. Доклади, които не отговарят на изискванията за форматиране, няма да бъдат приети за публикуване!

Научния форум се подпомага със средства за научна дейност, финасирана целево от държавния бюджет по одобрен конкурс за финансиране на на научни проекти през 2023 г. в Икономически университет - Варна - НПК 329/2023 г.