Икономически университет – Варна

х. ас. Веселин Иванов

х. ас. Веселин Иванов

х. ас. Веселин Иванов

veselin.ivanov@ue-varna.bg

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в търговията Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 303 У Въведение в търговията 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
15:15 17:00 H-102 У Въведение в търговията 9, 10, 11, 12, 15
17:15 19:00 312 У Въведение в търговията 4, 16, 17
Вторник
08:15 10:00 H-102 У Въведение в търговията 13, 14
11:15 13:00 H-103 У Въведение в търговията 29, 32, 33
Сряда
08:15 10:00 447 У Въведение в търговията 28, 30, 31
17:15 19:00 306 У Въведение в търговията 1, 2, 3, 5, 6, 7