Икономически университет – Варна

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Петък, кабинет 317а/ онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti: 12:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Логистично обслужване на клиентите Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 127Г У Логистично обслужване на клиентите 19
Петък
16:15 19:00 220 Л Логистично обслужване на клиентите 19
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Логистика Логистично обслужване на клиентите 4 19 1-223 03.05.2023 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Спецсеминар 4 53 1-310 22.05.2023 09:00 - 11:00
Вид Година Публикация
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-1139-9
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 705-718., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267605 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 236-242., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 4, 64-87 ; 58-77.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Иновации и добри практики в логистиката и управлението на веригата на доставките : Втората научна и бизнес конференция по логистика и управление на веригата на доставките, 7 октомври 2021 г., УНСС, София : Изд. комплекс УНСС , 2021, 39-47.
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 3, 71-86 ; 76-92.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 29-36.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Преглед на всички публикации