Икономически университет – Варна

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

доц. д-р Донка Желязкова

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/bia-unjr-wti

d_zhelyazkova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Сряда, кабинет 317а: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/bia-unjr-wti, 08:00-09:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2023, кабинет 317а: 13:30-14:30

22 ное 2023, кабинет 317а: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Международна логистика * Курс 5, ЛМЕН (Дистанционно обучение)
Международна логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Международна логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Логистика Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Логистика * Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Транспортна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Международна търговия и логистика * Курс 5, ОТБ (Дистанционно обучение)
Международна търговия и логистика * Курс 5, ОТБ-СНУ (Дистанционно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Дистрибуционна и транспортна логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 2-129 У Транспортна логистика 17
Сряда
10:15 13:00 H-209 Л Логистика 15
Четвъртък
13:30 16:00 2-127 Л Транспортна логистика 17
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Логистика 4 15 1-58 11.01.2024 09:00 - 10:00
Логистичен мениджмънт Международна логистика 5 27 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Логистичен мениджмънт - СНУ Международна логистика 5 28 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Логистичен мениджмънт - ДНДО Международна логистика 6 52 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Логистика 4 47 eLearn 13.01.2024 10:00 - 12:00
Омниканален търговски бизнес Международна търговия и логистика 5 29 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Международна търговия и логистика 5 30 eLearn 13.01.2024 13:00 - 15:00
Логистика Транспортна логистика 4 17 1-58 26.01.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), Варна : Наука и икономика, 2023, 157-163., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на катедра „Икономика и управление на търговията и услугите“ (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948 – 2023 г.), Варна : Наука и икономика, 2023, 72-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Учебник 2023
Варна : Наука и икономика, 2023, 144., ISBN(печатно) 978-954-21-1139-9
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Издателски комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Монография 2023
Варна : Наука и икономика, 90, 2023, 152 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 90)., ISBN(печатно) 978-954-21-1158-0
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 236-242., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Икономическа мисъл = Economic Thought, София : Институт за икономически изследвания. БАН, 67, 2022, 6, 705-718., ISSN(печатно) 0013-2993, ISSN(онлайн) 2815-3189 / DOI 10.56497/etj2267605 / Линк
Статия 2021
Бизнес управление = Business Management , Свищов : Акад. изд. Ценов, Год. 31, 2021, 3, 71-86 ; 76-92.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Преглед на всички публикации