Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

0882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 411a/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 14:15-16:15

Вторник, кабинет 2-128/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет 411а: 15:00-16:00

03 апр 2023, кабинет 411а: 15:00-16:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Стокознание и митническа дейност Управление на търговските операции 4 20 1-221 17.05.2023 13:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Управление на търговските операции 4 21 1-221 17.05.2023 15:00 - 17:00
Икономика и търговия Управление на малкия бизнес 4 53 1-305 20.05.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 88-97., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Преглед на всички публикации