Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

0882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Консултации на място

Сряда, кабинет 2-128: 10:15-11:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

14 ное 2023, кабинет 411а: 11:30-12:30

05 дек 2023, кабинет 411а: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на малкия бизнес * Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на търговските операции * Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт * Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Академични изследвания * Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-129 Л Управление на търговските операции 13
Вторник
10:15 13:00 2-131 Л Управление на малкия бизнес 15
Сряда
11:15 13:00 2-127 У Управление на търговските операции 13
15:15 17:00 523 Л Академични изследвания 2 16, 17
Четвъртък
10:15 13:00 2-132 Л Управление на търговските операции 18
Петък
07:30 10:00 2-127 У Управление на малкия бизнес 15
10:15 13:00 2-317 У Управление на търговските операции 18
13:30 16:00 2-130 Л Управление на търговските операции 1 18
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 370-377., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 3, 88-97., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Преглед на всички публикации