Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

гл. ас. д-р Миглена Милева

411а/онлайн през Google meet https://meet.google.com/cao-mqjo-hym

0882164599

m.dushkova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 411a/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 11:30-13:30

Четвъртък, кабинет 2-128/ онлайн през Google meet на адрес:https://meet.google.com/cao-mqjo-hym: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет 2-128: 12:30-13:30

24 ное 2022, кабинет 2-128: 12:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Управление на търговските операции Курс 4, СМД (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 127Г У Управление на търговските операции 20
Вторник
11:15 13:00 2-319 У Управление на търговските операции 14
16:15 19:00 2-217 У Управление на търговските операции 21
Сряда
11:15 13:00 448 У Академични изследвания 2 13
16:15 19:00 2-311 Л Управление на търговските операции 20, 21
Четвъртък
11:15 13:00 2-317 У Управление на търговските операции 15
Петък
07:30 10:00 2-310 Л Управление на търговските операции 1 20, 21
2023-02-06 (Понеделник)
15:15 18:00 Е-4 Л Управление на малкия бизнес 53
2023-02-07 (Вторник)
10:15 13:00 Е-8 Л Управление на малкия бизнес 53
2023-02-08 (Сряда)
09:15 11:00 Е-7 У Управление на малкия бизнес 53
2023-02-10 (Петък)
08:15 11:00 Е-3 Л Академични изследвания 40
2023-02-13 (Понеделник)
11:15 13:00 Е-2-2 У Управление на малкия бизнес 53
15:15 17:00 Е-2 У Управление на търговските операции 47
2023-02-14 (Вторник)
11:15 13:00 Е-2-3 У Управление на малкия бизнес 53
2023-02-15 (Сряда)
10:15 13:00 Е-9 У Академични изследвания 40
2023-02-16 (Четвъртък)
13:30 15:00 Е-3 У Управление на търговските операции 47
2023-02-17 (Петък)
08:15 10:00 Е-2 У Управление на търговските операции 47
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник с доклади : Юбилейна научно-практическа конференция, 18 юни 2021 : Online, Варна : Наука и икономика, 2021, 270-279.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 528-535.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 36 - 45.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 3., Варна : Наука и икономика, 3, 2020, 221 - 232.
Доклад 2019
Качество, контрол и експертиза на стоките : Сборник с доклади от Кръгла маса с международно участие, Варна : Наука и икономика, 2019, 59 - 69.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scentists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 8, 2019, 2, 37 - 46.
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от юбилейната международна научна конференция, посветена на 65 г. от основаването на катедра "Икономика и управление на търговията" при ИУ-Варна, 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 177 - 187.
Преглед на всички публикации