Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации за редовни, задочни и дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Консултации

Четвъртък, кабинет 317а / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

20 окт 2022, кабинет 317а: 12:00-13:00

03 ное 2022, кабинет 317а: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на продажбите и логистика Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Количествени методи в търговията Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Количествени методи в търговията Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СА (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Въведение в търговията Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-223 Л Спецсеминар 16, 17
Вторник
09:15 11:00 2-319 У Количествени методи в търговията 14
Сряда
07:30 10:00 2-220 Л Спецсеминар 16, 17
10:15 13:00 2-317 Л Управление на продажбите и логистика 26
Четвъртък
09:15 11:00 2-229 У Количествени методи в търговията 15
Петък
09:15 11:00 323 Л Въведение в търговията 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
13:30 15:00 2-225 У Управление на продажбите и логистика 26
2023-02-09 (Четвъртък)
15:15 18:00 Е-2-4 Л Количествени методи в търговията 47
2023-02-10 (Петък)
10:15 13:00 Е-6 Л Количествени методи в търговията 47
2023-02-14 (Вторник)
15:15 18:00 Е-14 Л Количествени методи в търговията 47
2023-02-15 (Сряда)
13:30 16:00 Е-7 У Количествени методи в търговията 47
2023-02-17 (Петък)
10:15 13:00 Е-5 У Количествени методи в търговията 47
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 77-84., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 21-28., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Бизнес управление = Business Management, Svishtov : D. A.Tsenov Academy of Economics, Y. 32, 2022, 1, 18-37 ; 17-34 ., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 222-228., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 21-30.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 17)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2021
Quality and Control of Goods in Conditions of COVID Pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference. [Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция], Varna : Science and Economics Publ. House, 2021, 137-143.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов“, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 220-228.
Преглед на всички публикации