Икономически университет – Варна

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

доц. д-р Михал Стоянов

317а / онлайн през Google meet на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

michal.stojanov@ue-varna.bg

https://scholar.google.bg/citations?hl=bg&user=ddUmkqEAAAAJ

Автобиография

Онлайн консултации за дистанционни студенти през Google meet, съгласно обявения график на: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn

Консултации

Четвъртък, кабинет 317а (от 09.03.2023 в 2-311 (втори корпус)) / Онлайн на адрес: https://meet.google.com/guv-eqyk-bbn: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

02 мар 2023, кабинет 317а: 12:00-13:00

06 апр 2023, кабинет 2-311 (втори корпус): 12:00-13:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Спецсеминар 4 16 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Спецсеминар 4 17 1-433 22.05.2023 14:00 - 16:00
Аграрен бизнес Въведение в търговията 2 4 1-56 12.06.2023 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Въведение в търговията 2 13 1-56 12.06.2023 10:00 - 11:00
Индустриален бизнес и предприемачество Въведение в търговията 2 14 1-56 12.06.2023 10:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в търговията 2 16 1-56 12.06.2023 11:00 - 12:00
Стокознание и митническа дейност Въведение в търговията 2 17 1-56 12.06.2023 11:00 - 12:00
Счетоводство и одит Въведение в търговията 2 18 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и одит Въведение в търговията 2 19 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Въведение в търговията 2 20 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Счетоводство и финанси Въведение в търговията 2 21 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Финанси Въведение в търговията 2 22 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Финанси Въведение в търговията 2 23 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Въведение в търговията 2 24 1-55 12.06.2023 09:00 - 10:00
Дигитални медии и ПР Въведение в търговията 2 9 1-55 13.06.2023 11:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Въведение в търговията 2 10 1-55 13.06.2023 11:00 - 12:00
Маркетинг Въведение в търговията 2 11 1-55 13.06.2023 11:00 - 12:00
Маркетинг Въведение в търговията 2 12 1-55 13.06.2023 11:00 - 12:00
Логистика Въведение в търговията 2 15 1-55 13.06.2023 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Въведение в търговията 2 28 1-55 13.06.2023 10:00 - 11:00
Туризъм Въведение в търговията 2 30 1-55 13.06.2023 10:00 - 11:00
Туризъм Въведение в търговията 2 31 1-55 13.06.2023 10:00 - 11:00
Мениджмънт Въведение в търговията 2 1 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Мениджмънт Въведение в търговията 2 2 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Съдебна администрация Въведение в търговията 2 3 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Въведение в търговията 2 5 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Недвижими имоти и инвестиции Въведение в търговията 2 6 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Въведение в търговията 2 7 1-55 14.06.2023 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Въведение в търговията 2 29 1-55 14.06.2023 11:00 - 12:00
Туризъм Въведение в търговията 2 32 1-55 14.06.2023 11:00 - 12:00
Туризъм Въведение в търговията 2 33 1-55 14.06.2023 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Количествени методи в търговията 3 47 1-55 17.06.2023 11:00 - 12:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Управление на продажбите и логистика 3 26 1-55 20.06.2023 13:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Статия 2023
Научни трудове на УНСС, София: УНСС, 2, 2023, 2, 65-77., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.05 / Линк
Статия 2023
Научни трудове на УНСС, София: УНСС, 2, 2023, 2, 53-63., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / DOI https://doi.org/10.37075/RP.2023.2.04 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 21-28., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Бизнес управление = Business Management, Svishtov : D. A.Tsenov Academy of Economics, Y. 32, 2022, 1, 18-37 ; 17-34 ., ISSN(печатно) 0861-6604, ISSN(онлайн) 2534-8396 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Фундаменталната подготовка във висшето образование : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, организ. от кат. "Статистика и приложна математика" при ИУ - Варна, 21 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 77-84., ISSN(онлайн) 2815-3863 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 222-228., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 годишнината от създаването на специалност „Логистика“ в Икономически университет - Варна, 28 октомври 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 21-28., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Quality and Control of Goods in Conditions of COVID Pandemic : Conference Proceedings from an International Scientific and Practical Conference. [Качество и контрол на стоките в условията на Covid пандемия : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция], Varna : Science and Economics Publ. House, 2021, 137-143.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 87-92.
Статия 2021
Izvestya Journal of Varna University of Economics, Varna : Science and Economic Publ. House, 2, 2021, 65, 161-175.
Преглед на всички публикации