Икономически университет – Варна

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

0882165164

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Автобиография

преподавател, катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

Консултации

Вторник, кабинет 307: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет 307: 08:30-10:00

21 ное 2023, кабинет 307: 08:30-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес комуникации Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Конкуренция и конкурентоспособност Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговски мениджмънт Курс 3, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-224 Л Търговски мениджмънт 13
Сряда
11:15 13:00 2-318 Л Конкуренция и конкурентоспособност 5
2023-09-20 (Сряда)
15:15 18:00 Е-11 Л Търговски мениджмънт 40
2023-09-21 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-11 Л Бизнес комуникации 40
11:15 13:00 Е-11 Л Търговски мениджмънт 40
2023-09-25 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-2-1 Л Търговски мениджмънт 40
2023-09-26 (Вторник)
11:15 13:00 Е-2-2 Л Бизнес комуникации 40
2023-09-27 (Сряда)
14:15 16:00 Е-9 Л Бизнес комуникации 40
2023-09-28 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-8 Л Търговски мениджмънт 40
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Застраховане и осигуряване Бизнес комуникации и преговори 4 30 1-511 10.05.2023 09:00 - 11:00
Стокознание и митническа дейност Управление на търговските операции 4 20 1-221 17.05.2023 13:00 - 15:00
Стокознание и митническа дейност Управление на търговските операции 4 21 1-221 17.05.2023 15:00 - 17:00
Бизнес икономика Управление на продажбите 4 6 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Бизнес икономика Управление на продажбите 4 7 2-131 22.05.2023 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Студия 2023
Economic Studies journal, Sofia: Bulgarian Academy of Sciences - Economic Research Institute, 2023, 6, pp. 54-75., ISSN(печатно) ISSN 0205-3292 / Scopus / Линк
Статия 2023
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, Год. 63, 2023, 1, с. 23-33., ISSN(печатно) 0861-9344, ISSN(онлайн) 2534-8957 / Линк
Доклад 2022
Ремаркетинг на реалността : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022 = Remarketing the Reality : Conference Proceedings : International Scientific Conference devoted to the 25th Anniversary of the Estabilishment of the Marketing Department at University of Economics - Varna, Bulgaria, June 17 2022, Варна : Наука и икономика, 2022, 624-632., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 124-132., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Монография 2022
Варна : Стено, 2022, 112., ISBN(печатно) 978-619-241-219-7
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса с международно участие, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов : Сборник доклади, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 385-392.
Статия 2021
Научни трудове. Университет за национално и световно стопанство, София : Изд. комплекс УНСС, 2021, 2, 233-245.1 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ., ISBN(онлайн) 978-619-210-050-6 / Линк
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4. [Economic Science, Education and th, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 343 - 356.1 / Линк
Преглед на всички публикации