Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 414 а или на https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 2-222 или на https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 14:00-16:00

Дати за неположени изпити

28 мар 2023, кабинет 414 а: 13:30-15:30

25 апр 2023, кабинет 414 а: 13:30-15:30

Дисциплина Курс и Специалност
Борсова търговия Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 19:00 2-222 Л Управление на човешките ресурси 1 16, 17
Вторник
10:15 13:00 323 Л Маркетинг 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Сряда
10:15 13:00 2-222 Л Управление на човешките ресурси 16, 17
13:30 15:00 2-219 Л Борсова търговия 14, 15
Четвъртък
10:15 13:00 2-222 У Управление на човешките ресурси 17
16:15 19:00 2-132 У Управление на човешките ресурси 16
Петък
09:15 11:00 2-319 У Борсова търговия 15
11:15 13:00 2-226 У Борсова търговия 14
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Управление на човешките ресурси 4 53 1-305 13.05.2023 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Управление на човешките ресурси 4 16 1-319 18.05.2023 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Управление на човешките ресурси 4 17 1-319 18.05.2023 11:00 - 13:00
Икономика и търговия Борсова търговия 3 14 1-127Г 02.06.2023 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Борсова търговия 3 15 1-127Г 02.06.2023 13:00 - 15:00
Икономика и търговия Борсова търговия 3 47 1-127В 10.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Маркетинг 2 18 1-56 19.06.2023 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Маркетинг 2 19 1-56 19.06.2023 14:00 - 15:00
Счетоводство и финанси Маркетинг 2 20 1-55 20.06.2023 08:00 - 09:00
Счетоводство и финанси Маркетинг 2 21 1-55 20.06.2023 09:00 - 10:00
Социална сигурност и застраховане Маркетинг 2 24 1-55 20.06.2023 10:00 - 11:00
Финанси Маркетинг 2 22 1-56 21.06.2023 14:00 - 15:00
Финанси Маркетинг 2 23 1-56 21.06.2023 15:00 - 16:00
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 641-649., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 149-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 145-156.
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Инфраструктура и комуникации : Научно списание на факултет "Икономика на инфраструктурата" - УНСС [Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики, 20 ноември 2020], София : Изд. комплекс УНСС, Год. 9, 2020, 15, 90 - 93.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 9, 2020, 2, 32 - 42.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: Развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Юбилейна международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, Том трети, 2020, 198 – 210.
Преглед на всички публикации