Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

гл. ас. д-р Виолета Петева Ласкова

414а, онлайн https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg

v.peteva_laskova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 414-а: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg, 12:00-13:00

Дати за неположени изпити

27 мар 2024, кабинет https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 12:00-13:00

28 мар 2024, кабинет 414-а: 13:30-14:30

24 апр 2024, кабинет https://meet.google.com/gcq-dihj-tqg: 12:00-13:00

25 апр 2024, кабинет 414-а: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Борсова търговия Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 15:00 2-127 Л Борсова търговия 13
15:15 18:00 2-229 У Управление на човешките ресурси 15
Четвъртък
11:15 13:00 2-127 У Борсова търговия 13
Петък
10:15 13:00 2-318 Л Управление на човешките ресурси 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Управление на човешките ресурси 4 47 eLearn 18.05.2024 11:00 - 13:00
Икономика и търговия Управление на човешките ресурси 4 15 2-310 22.05.2024 11:00 - 13:00
Икономика и търговия Борсова търговия 3 13 1-127В 05.06.2024 14:00 - 16:00
Икономика и търговия Борсова търговия 3 40 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 12:00 - 14:00 eLearn
28.05.2024 15:00 - 17:00 1-434
29.05.2024 10:00 - 12:00 eLearn
29.05.2024 15:00 - 17:00 2-220
Дата Час Зала Бележки
03.06.2024 09:00 - 11:00 1-434
03.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
04.06.2024 09:00 - 11:00 1-434
04.06.2024 12:00 - 14:00 eLearn
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 280-287., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Доклад 2023
Търговия 5.0 - дигитализация и/или хуманизация : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 70 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията и услугите" (1953-2023 г.) и 75 г. от началото на обучението в специалност „Икономика и търговия“ (1948-2023 г.), 13 ноември 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 370-377., ISBN(онлайн) 978-954-21-1160-3 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 3, 66-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.3.62 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг", при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 641-649., ISBN(печатно) 978-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 149-160., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Търговията - научно знание и бизнес реалност : Кръгла маса, 8 октомври 2021 г., СА "Д. А. Ценов" - Свищов, Свищов : Акад. изд. Ценов, 2021, 520-527.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 2, 136-147.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 145-156.
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 254. - (Библ. Цани Калянджиев ; Кн. 70)., ISBN(печатно) 978-954-21-1072-9
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха: Сборник с доклади от Юбилейната международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4., Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 460 - 471.
Преглед на всички публикации