Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Цветнен Цветков

х. доц. д-р Цветнен Цветков

х. доц. д-р Цветнен Цветков

317а

tsvetnen_tsvetkov@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 317а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на малкия бизнес Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Управление на търговските операции Курс 3, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-314 Л Управление на малкия бизнес 16, 17
13:30 16:00 2-229 Л Управление на търговските операции 14, 15
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Икономика и търговия Управление на малкия бизнес 4 16 1-301 05.05.2023 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Управление на малкия бизнес 4 17 1-301 05.05.2023 09:00 - 11:00
Икономика и търговия Управление на търговските операции 3 14 1-220 22.06.2023 12:00 - 14:00
Икономика и търговия Управление на търговските операции 3 15 1-220 22.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Монография 2014
Варна : Наука и икономика, 2014, 356. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 34)., ISBN(печатно) 978-954-21-0772-9
Доклад 2013
// Регионални и глобални измерения на търговията : Сб. докл. от междунар. науч. конф. по случай 60 г. от създаването на кат. "Икономика и управление на търговията" и 65 г. от създаването на спец. "Икономика на търговията" при ИУ - Варна, 18 окт. 2013 г. / Орг. к-т Виолета Димитрова и др. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 727 - 751.
Преглед на всички публикации