Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

123г

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Консултации на място

Понеделник, кабинет 123г: 13:00-14:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb, 16:00-17:00

Дати за неположени изпити

26 мар 2024, кабинет 123г; Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/qia-cbsp-ybq : 13:00-14:00

16 апр 2024, кабинет 123г; Кликнете върху тази връзка, за да се присъедините към видеосрещата: https://meet.google.com/qia-cbsp-ybq : 13:00-14:00

Туристически пазари
Управление на туризма
Съвременни видове туризъм
Академични изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Управление на туризма 4 35 Н-212 08.05.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Управление на туризма 4 31 1-53 10.05.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Управление на туризма 4 32 1-53 10.05.2024 15:00 - 17:00
Туризъм Управление на туризма 4 33 1-523 17.05.2024 13:00 - 15:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 30 1-50 05.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 31 1-50 06.06.2024 08:00 - 10:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 32 1-50 06.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Туристически пазари 3 30 1-128 10.06.2024 08:00 - 10:00
Туризъм Туристически пазари 3 31 1-128 10.06.2024 08:00 - 10:00
Туризъм Туристически пазари 3 32 1-127Г 10.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 43 eLearn 20.06.2024 16:00 - 18:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 09:00 - 11:00 eLearn
27.06.2024 11:00 - 13:00 1-437
28.06.2024 09:00 - 11:00 eLearn
28.06.2024 11:00 - 13:00 1-437
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
HERiPRENEURSHIP. Sustainable Tourism, Heritage Management and the Cultural and Creative Industries: Creating New Investment Opportunities at Places of Cultural Significance : International Conference, Tulcea, June 8th-9th 2023 : Proceedings, Cluj-Napoca : Mega Publ. House, 2023, 79-85. - (Biblioteca Istro-Pontica. Seria Patrimonium ; 11)., ISBN(онлайн) 978-606-02-0654-5 / Линк
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2022
Научни трудове. Аграрен университет - Пловдив = Scientific Works. Agricultural University - Plovdiv [Устойчив винен туризъм в контекста на зелената сделка : Нац. кръгла маса ; Зелена икономика, селско стопанство и туризъм за по-добър живот : Студентска научна конференция, АУ - Пловдив, 2022], Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив. - Пловдив, 64, 2022, 2, 10-22., ISSN(печатно) 1312-6318, ISSN(онлайн) 2367-5845 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.001 / Линк
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Преглед на всички публикации