Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Вторник, кабинет 233: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 233: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет кабинет 233: 13:00-15:00

15 ное 2022, кабинет кабинет 233: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Туристически пазари Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Управление на туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на туризма Курс 4, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-315 Л Управление на туризма 37, 38, 39, 40
Вторник
08:15 11:00 2-131 Л Туристически пазари 31, 32, 33, 34
11:15 13:00 2-131 Л Съвременни видове туризъм 31, 32, 33, 34
Сряда
10:15 13:00 H-211 Л Мениджмънт на туризма 41
13:30 16:00 128 Л Управление на туризма 2 37, 38, 39, 40
Четвъртък
07:30 10:00 H-209 Л Мениджмънт на туризма 1 41
2023-02-14 (Вторник)
13:30 16:00 Е-9 Л Съвременни видове туризъм 50
2023-02-17 (Петък)
08:15 11:00 Е-3 Л Съвременни видове туризъм 50
Вид Година Публикация
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2022, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-21
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29 - 30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 23-28., ISSN(онлайн) 2738-893X
Преглед на всички публикации