Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Понеделник, кабинет 233: 13:30-15:30

Консултации

Вторник, кабинет 233: 13:30-15:30

Дати за неположени изпити

28 мар 2023, кабинет кабинет 233: 13:30-15:30

11 апр 2023, кабинет кабинет 233: 13:30-16:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт на туризма 4 41 Н-208 03.05.2023 13:00 - 15:00
Туризъм Управление на туризма 4 37 1-323 04.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Управление на туризма 4 39 1-323 04.05.2023 09:00 - 11:00
Туризъм Управление на туризма 4 38 1-323 05.05.2023 13:00 - 15:00
Туризъм Управление на туризма 4 40 1-323 05.05.2023 13:00 - 15:00
Туризъм Туристически пазари 3 32 1-433 02.06.2023 12:00 - 14:00
Туризъм Туристически пазари 3 33 1-433 02.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Туристически пазари 3 34 1-433 02.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Туристически пазари 3 31 1-223 03.06.2023 12:00 - 14:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 32 1-220 20.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 33 1-220 20.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 31 1-220 21.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 34 1-220 21.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Съвременни видове туризъм 3 50 1-310 22.06.2023 14:00 - 16:00
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-21
Преглед на всички публикации