Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

233

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Приемно време

Вторник, кабинет 233: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 233: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

15 мар 2022, кабинет кабинет 233: 13:00-15:00

07 апр 2022, кабинет кабинет 233: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Съвременни видове туризъм Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Маркетинг Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 128 Л Съвременни видове туризъм 37, 38, 39, 40
Четвъртък
10:15 13:00 122 Л Маркетинг 4, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2022-09-25 (Неделя)
09:15 11:00 Е-12 Л Съвременни видове туризъм 56
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-11 Л Съвременни видове туризъм 56
2022-09-29 (Четвъртък)
08:15 10:00 Е-8 Л Съвременни видове туризъм 56
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Доклад 2021
Рестарт на туризма - нова надежда : XIV Черноморски туристически форум, Варна, 23 - 24 април 2021, Варна : ФИЛ, 2021, 7-15., ISBN(печатно) 978-954-9741-45-21
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 213.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29 - 30 октомври 2021 г., Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 23-28., ISSN(онлайн) 2738-893X
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3
Монография 2021
Бургас : ФЛАТ, 2021, 172., ISBN(печатно) 978-619-7125-82-51
Преглед на всички публикации