Икономически университет – Варна

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

проф. д-р Стоян Маринов

123г

0882165162

0886437750

s.marinov@ue-varna.bg

Автобиография

При въвеждане на неприсъствено дистанционно обучение на датите в часовете за консултации, прием и неположени изпити ще бъда на разположение във виртуална стая на адрес:
https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb

Консултации на място

Вторник, кабинет 123г: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/oue-ojrn-fjb, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

24 окт 2023, кабинет 123г: 13:00-14:00

21 ное 2023, кабинет 123г: 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетинг в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 5, МТБ-СНУ
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-ДНДО
Мениджмънт на туристическата дестинация * Курс 6, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-102 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 8, 9, 40, 41
Вторник
08:15 10:00 220 Л Маркетинг в туризма 31, 32, 33
Сряда
13:30 16:00 H-102 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 2 8, 9, 40, 41
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Дипломантски семинар 31, 32, 33
2023-10-24 (Вторник)
10:15 13:00 319 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-10-25 (Сряда)
16:15 18:00 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-10-27 (Петък)
13:30 15:00 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-10-30 (Понеделник)
13:30 16:00 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-10-31 (Вторник)
10:15 13:00 319 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-11-07 (Вторник)
11:15 13:00 2-132 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-11-10 (Петък)
08:15 11:00 304 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-11-13 (Понеделник)
13:30 15:00 305 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
2023-11-14 (Вторник)
10:15 13:00 319 Л Мениджмънт на туристическата дестинация 19, 20, 47, 48
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Маркетинг в туризма 4 31 1-301 15.01.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Маркетинг в туризма 4 32 1-301 15.01.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Маркетинг в туризма 4 33 1-127Г 16.01.2024 13:00 - 15:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на туристическата дестинация 5 8 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на туристическата дестинация 5 9 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на туристическата дестинация 6 40 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на туристическата дестинация 6 41 Н-205 25.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес Мениджмънт на туристическата дестинация 5 19 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - СНУ Мениджмънт на туристическата дестинация 5 20 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Мениджмънт на туристическата дестинация 6 47 1-53 26.01.2024 12:00 - 14:00
Международен туристически бизнес - СПН Мениджмънт на туристическата дестинация 6 48 1-51 26.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Монография 2023
Newcastle : Cambridge Scholars Publishing, 2023, 205., ISBN(печатно) (10): 1-5275-9226-X; ISBN (13): 978-1-5275-9226-1 / Линк
Доклад 2023
КК „Св. Св. Константин и Елена“ – модели за развитие на туризъм в четири сезона : Шестнадесети Черноморски туристически форум, Варна, 30.09-1.10. 2023, Варна : ФИЛ, 2023, 67-88., ISBN(печатно) 978-954-9741-60-5 / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 236., ISBN(печатно) 978-954-21-1119-1
Доклад 2022
Културните пътища на Балканите: културен туризъм, концепции, кариери : Сборник с доклади от научна кръгла маса, 30.06.2022 - 04.07.2022, Кирково - Александруполис, Шумен : Унив. изд. Еп. Константин Преславски, 2022, 21-45., ISBN(печатно) 978-619-201-589-3
Монография 2022
Варна : ФИЛ ООД, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-9741-53-7
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 313., ISBN(печатно) 978-954-21-1104-7
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 3-9., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Eastern Academic Journal, Bourgas : Miracle A Ltd., 2022, 1, April, 1-8., ISSN(онлайн) 2367–738
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15 - 16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 46-63., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 63-71., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.3
Преглед на всички публикации