Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

106

zlatka.todorova@ue-varna.bg

Приемно време

Вторник, кабинет 106: 11:30-13:30

Консултации

Вторник, кабинет 106: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

, кабинет : 09:00-10:00

, кабинет : 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Въведение в туризма Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Въведение в туризма Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 2-310 Л Въведение в туризма 311, 312, 314
Вторник
08:30 11:15 3-203 У Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 2 321, 321
Сряда
08:30 11:15 3-204 У Въведение в туризма 2 312
12:30 15:15 3-204 У Въведение в туризма 2 314
Четвъртък
08:30 11:15 3-202 У Въведение в туризма 1 311
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 43-54. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 56 - 68.
Статия 2020
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2020, 1, 96 - 107.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 156 - 166.
Доклад 2018
Черноморският регион - дестинация за устойчиви туристически продукти : [Сборник доклади от Единадесети Черноморски туристически форум], Варна : Славена, 2018, 175 - 182.
Доклад 2016
Сборник с доклади/Кръгла маса "Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна", Варна: Наука и икономика, 2016, 84-92.
Преглед на всички публикации