Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

гл. ас. д-р Златка Тодорова-Хамдан

106

zlatka.todorova@ue-varna.bg

Приемно време

Вторник, кабинет 106: 11:30-13:30

Консултации

Вторник, кабинет 106: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

18 окт 2022, кабинет 106: 11:30-12:30

15 ное 2022, кабинет 106: 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Специализирани видове туризъм Курс 1, МХР (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Специализирани видове туризъм Курс 1, МХР (Задочно обучение)
Пътнически агенции и транспорт в туризма Курс 1, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:30 11:15 2-132 Л Специализирани видове туризъм 311, 312, 314
11:30 14:15 2-130 Л Пътнически агенции и транспорт в туризма 314
Вторник
08:30 11:15 3-201 У Специализирани видове туризъм 2 314, 314
11:30 14:15 3-203 У Специализирани видове туризъм 1 311
14:30 17:15 3-208 У Специализирани видове туризъм 2 312
2023-01-11 (Сряда)
13:30 17:08 3-202 Л Специализирани видове туризъм 315
2023-01-12 (Четвъртък)
13:30 17:08 3-202 Л Специализирани видове туризъм 315
2023-01-13 (Петък)
13:30 17:08 3-202 Л Специализирани видове туризъм 315
2023-01-16 (Понеделник)
12:00 14:46 3-202 У Специализирани видове туризъм 315
2023-01-18 (Сряда)
13:30 15:38 3-202 У Специализирани видове туризъм 315
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Доклад 2022
Кадрите в туризма - предизвикателства и перспективи : Петдадесети Черноморски туристически форум, Варна, 15-16 април 2022, Варна : ФИЛ, 2022, 211-229. ., ISBN(печатно) 978-954-9741-49-0
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 43-54. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1101-6
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Статия 2020
Бизнес посоки, Бургас : БСУ, 2020, 1, 96 - 107.
Статия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 56 - 68.
Доклад 2018
Черноморският регион - дестинация за устойчиви туристически продукти : [Сборник доклади от Единадесети Черноморски туристически форум], Варна : Славена, 2018, 175 - 182.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите : Сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 55 години от създаването на Колеж по туризъм - Варна, 14.09. - 15. 09. 2018 г., Варна : Наука и икономика, 2018, 156 - 166.
Доклад 2016
Сборник с доклади/Кръгла маса "Диверсифициране на туристическия продукт по примера на туристически район Северно Черноморие - Варна", Варна: Наука и икономика, 2016, 84-92.
Преглед на всички публикации