Икономически университет – Варна

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

доц. д-р Генка Рафаилова

3-104

genka.rafailova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 3-104 или meet.google.com/pvd-qtvn-kgo: 09:00-11:00

Консултации

Вторник, кабинет 3-104 или meet.google.com/pvd-qtvn-kgo: 11:15-12:30

Дати за неположени изпити

21 фев 2023, кабинет 3-202: 08:45-10:45

21 мар 2023, кабинет 3-202: 08:45-10:45

Дисциплина Курс и Специалност
Грижа за клиента Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Грижа за клиента Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Мениджмънт в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Търговска реклама Курс 4, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 2-219 Л Мениджмънт в туризма 311, 312, 314, 321
Вторник
08:30 11:15 3-202 У Мениджмънт в туризма 2 321
Сряда
08:30 11:15 3-202 У Мениджмънт в туризма 1 311, 312, 314
Четвъртък
08:30 11:15 3-203 У Грижа за клиента 1 313, 314
Петък
08:30 11:15 3-202 У Грижа за клиента 1 311, 312, 321, 322
Четвъртък
13:30 16:00 2-220 Л Търговска реклама 16, 17
Петък
10:15 13:00 2-314 У Търговска реклама 16, 17
Вид Година Публикация
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 2, 47-56., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna , 11, 2022, 1, 10-17., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Доклад 2021
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 4-та национална научна конференция, 22 октомври 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 376-382.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 202.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на COVID-19 пандемия : Кръгла маса, 12 ноември 2021, Колеж по туризъм - Варна при ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2021, 9-16.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 563-569.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Преглед на всички публикации