Икономически университет – Варна

https://ue-varna.bg/bg/subject/4474College of Tourism

С радост и удоволствие ви приветстваме с добре дошли на страницата на най-старото висше училище по туризъм в България – Колеж по туризъм – Варна при Икономически университет – Варна, с 61 годишна история.

Нашата мисия е да градим конкурентоспособни професионалисти в туризма и проспериращи личности. За целта се стремим да поддържаме вдъхновяваща и активна среда за учене. Среда, в която се придобиват компетенции и качества, с които да се прави успешна кариера в сферата на туризма и свободното време, както и да се справя с предизвикателствата на съвременното общество и да се допринася за неговото развитие.

Образователната и научноизследователската дейност ние осъществяваме в тясно сътрудничество с туристическия бизнес, неправителствени браншови организации, фирми от индустрията на свободното време и разбира се, със силната подкрепа на Икономически университет-Варна..

Ценностите, които ни обединяват, вдъхновяват и създават една отличителна колежанска атмосфера са толерантност, насърчаване на креативността, стремеж към усъвършенстване и проява на грижа към бивши и настоящи колеги, клиенти, партньори и гости на колежа, Варна и България!

Колеж по туризъм – Варна е основно звено на Икономически университет – Варна. В структурата са две катедри - катедра "Туризъм" и катедра "Чужди езици и комуникация в туризма". Колежът е приемник на първото в България висше училище за подготовка на специалисти за индустрията на туризма, хотелиерството, ресторантьорството и свободното време,  създадено  през 1963 г. и получило  обществено признание като Институт по международен туризъм (ИМТ).

Министерския съвет издава Разпореждане № 811 от 8 ноември, 1963 г. за създаване на Учебен комплекс по туризъм, който е устроен в хотел "София", Златни пясъци като учебен хотел по подобие на хотел "Du Midi" - град Давос, Швейцария.

Две години по-късно, на 6 ноември 1965 г., Разпореждане № 225 на МС превръща  едва натрупалият  първия си опит Учебен комплекс по международен и стопански туризъм в Полувисш институт по международен туризъм. 

С Постановление на МС № 16 от 27 януари 1997 г. Полувисшият институт по туризъм се преобразува в Колеж по туризъм като самостоятелна структура, интегрирана методически към Икономически университет – Варна, а от 1999 г. колежът става негово основно звено.

Колежът провежда обучение на изпълнителски и средни ръководни кадри по 2 специалности от 2020 г.:

До 2022 г. обучението е по 3 специалности

От 2023 г. обучението в Колеж по туризъм - Варна е в две специалности:

Завършилите колежа получават диплома за "професионален бакалавър", отговаряща на европейските стандарти за професионално висше образование – 3 години обучение, 188 кредита.

Придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по туризъм"  могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" в същото професионално направление "Туризъм".

В Колежът се обучават 300 студенти годишно и успешно се реализират на пазара на труда в България и чужбина. В своята 61 годишна история Колежът е обучил близо 10 500 специалисти в редовна и 3500 в задочна форма.

За връзка с нас


Гергана Нешкова

Гергана Нешкова

Гергана Нешкова

Ръководител "Учебна дейност и студенти"

3-102

0879313926

college_varna@ue-varna.bg

За допълнителна информация: ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб. 3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722