Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

гл. ас. д-р Христина Филипова

3-106

0882950645

h.filipova@ue-varna.bg

Консултации

Сряда, кабинет 3-106: 11:30-13:30

Дати за неположени изпити

16 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/dpo-pykw-ccc: 09:30-11:00

30 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/dpo-pykw-ccc: 09:30-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Социална психология в туризма Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Социална психология в туризма Курс 2, МТСВ (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 3, МХР (Редовно обучение)
Управление на човешките ресурси в туризма Курс 3, МТСВ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:30 14:15 2-314 Л Управление на човешките ресурси в туризма 311, 312, 313, 314, 321, 322
Вторник
09:30 12:15 3-302 У Управление на човешките ресурси в туризма 2 321, 322
11:30 14:15 3-202 Л Социална психология в туризма 1 311, 312, 314, 321
Сряда
08:30 11:15 3-202 У Управление на човешките ресурси в туризма 1 311, 312, 312, 314
13:30 16:15 3-202 У Управление на човешките ресурси в туризма 2 313, 314
Четвъртък
11:30 14:15 3-204 У Социална психология в туризма 2 311, 321
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 119-124.
Доклад 2021
Съвременният туризъм. Смарт решения за развитие на туризма в България в условията на Covid-19 пандемия : Кръгла маса : Сборник с доклади, Варна : Наука и икономика, 2021, 55-63.
Монография 2020
Branding and Labeling in the Digital and Artificiel Intellegence Era, New York : Nova Science Publ., 2020, 1, 127-149.
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2020, 583-586.
Монография 2019
Robots, Artificial Intelligence and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality, Bingley : Emerald Publ. Ltd., 2019, 79-92., ISBN(печатно) 978-1-78756-688-0, ISBN(онлайн) 978-1-78756-687-3 / DOI 10.1108/978-1-78756-687-320191004 / Scopus
Статия 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovations, Cambridge : Cambridge Scholars Publ., 2019, 72-84.
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60)., ISBN(печатно) 978-954-21-1008-81
Статия 2019
Research, Development and Education in Tourism, Cambridge : Cambridge Scholars Publ., 2019, 131-150.
Преглед на всички публикации