Икономически университет – Варна

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева Неактивен

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева

х. доц. д-р Снежинка Кадиева-Панчева Неактивен

3-106

0879313920

kadieva@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Туризъм"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации

Петък, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:15

Дати за неположени изпити

11 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

18 фев 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

25 мар 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

08 апр 2022, кабинет https://meet.google.com/ywq-iutj-hxe?pli=1&authuser=1: 10:00-11:30

Дисциплина Курс и Специалност
Технология на обслужване в хотела Курс 2, МХР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
14:30 17:15 2-310 Л Технология на обслужване в хотела 2 311, 312, 314
Вид Година Публикация
Учебник 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 169.
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г, Бургас : Колеж по туризъм. Унив. Проф. д-р Асен Златаров, 2021, 94-101.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 108.
Доклад 2019
Туризмът в новото хилядолетие - състояние и перспективи : Международна научнопрактическа конференция, Свищов, 11 - 12 окт. 2019 г. : Сборник с доклади , Свищов : Акад. изд. Ценов, 2019, 53 - 61.
Монография 2017
Варна: Наука и икономика, 2017, 170.
Статия 2017
Izvestiya Journal of Varna University of Economics, 2017, 2, 174 - 186.
Доклад 2017
Contemporary Tourism - Traditions and Innovations : International Scientific Conference, 19 - 21 October 2017, Sofia : Proceedings, Sofia : St. Kl. Ohridski Univ. Press, 2017, 493-499.
Статия 2016
Специализирани видове туризъм - предизвикателста и перспективи: Кръгла маса, Пловдив: Аграрен университет, 2016, 263-270.
Статия 2016
European Journal of Service Management , Poland, University of Szczecin, Volume 20, 2016, four, 25-31.
Преглед на всички публикации