Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Светла Недева

ст. пр. д-р Светла Недева

ст. пр. д-р Светла Недева

3-108

359 886736480

svetla.k.nedeva@ue-varna.bg

http://ct-varna.com

Автобиография

Aнглийски език, Странознание, Интеркултурна комуникация, Маршрутна практика по екскурзоводство

Консултации на място

Понеделник, кабинет 108: 14:15-15:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: meet.google.com/jpq-qern-qdx, 14:15-15:15

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет 108: 14:15-15:30

15 апр 2024, кабинет 108: 14:15-15:30

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дата Час Зала Бележки
22.04.2024 10:00 - 12:00 3-201
Дата Час Зала Бележки
25.04.2024 10:00 - 12:00 3-203
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 202., ISBN(печатно) 978-954-21-1168-9
Учебник 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 316., ISBN(печатно) ISBN 978-954-21-1121-4
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 184.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163.
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 248.
Учебно помагало 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 163., ISBN(печатно) 978-954-21-1034-7
Студия 2019
Socio Brains, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, www.sociobrains.com, 53, 2019, January, 269 - 292.
Монография 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2019, 182 - 197.
Статия 2018
Socio Brains, Smart Ideas – Wise Decisions Ltd., Bulgaria, ISSN 2367-5721, www.sociobrains.com, Issue 52, 2018, 257 - 268.
Доклад 2018
Годишник на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Педагогически факултет, Шумен: Университетско издателство, ISSN 1314 – 6769, XXII D, 2018, 647 - 657.
Преглед на всички публикации