Икономически университет – Варна

График за защита на практическото обучение на специалност "Икономика и търговия"

Защитата на практическото обучение за студентите от специалност "Икономика и търговия"

гр.14 и гр.15 (редовно) и гр.47 (дистанционно обучение) ще се проведе както следва:

Редовна сесия - 15 септември 2023 г.

Поправителна сесия - 13 октомври 2023 г.

Залата за защита на практическото обучение ще бъде обявена на 11 септември. За информация следете сайта.