Икономически университет – Варна

Отговорници/наставници за практическо обучение на специалност Икономика и търговия 2022/2023

Отговорник / наставник за практическото обучение на студентите от 3 курс специалност "Икономика и търговия"

през учебната 2022/2023 г. е Вяра Гергьовска.

Дистанционно обучение група 47

Редовно обучение 14 група
Редовно обучение 15 група