Икономически университет – Варна

Номинации за Награда Варна

Предстои изготвяне на номинация от името на Икономически университет – Варна за присъждане на Награда Варна и депозирането й в Община Варна за целите на годишната Награда.

Награда Варна се присъжда на преподаватели, учени и/или научни колективи за значими постижения в научната и преподавателска дейност. Ще бъдат оценявани постижения през периода 24 май 2023 г. – 24 май 2024 г. в следните области:

  • хуманитарни науки;
  • природни науки;
  • обществени науки;
  • технически науки.

Съгласно т. 3.2 от Статута за определяне на номинации за награда Варна в сферата на науката и висшето образование, в срок до 1-ви март 2024 г. може да депозирате в отдел НИДД (каб. 503) аргументирани предложения за номинации.

Предложението следва да е адресирано до Комисията по номинациите. В приложения 1 и 2 към Статута, ще намерите две номинационни форми:

  • Номинационна форма за индивидуална награда в сферата на науката и висшето образование (приложение 1 към Статута);
  • Номинационна форма за колективна награда в сферата на науката и висшето образование (приложение 2 към Статута).

Предложенията могат да се правят от катедри, инициативни комитети, Научно изследователския институт към ИУ-Варна и неговите структурни звена.

02 фев 2024Подобни