Икономически университет – Варна

Bulgarian :: English

 

Съобщение за проведената конференция

 

     На 20 май 2022 г. се проведе вторият модул от Международната практическа и научна конференция за студенти и докторанти „Дигитализация в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“. Тя е част от дейностите по проект № КП-06-Н45/1 на тема "Дигитализация и дигитални компетентности – тенденции и иновативни практики във висшето образование и пазара на труда".

     В този модул се включиха с онлайн презентации на доклади участници от Индия, Казахстан, Германия и България. Организационният комитет на конференцията благодари специално на проф. Сунил Лалчандани, благодарение на когото 18 индийски студенти от  колежа Smt. CHM, асоцииран към университета в Мумбай, презентираха своите доклади и се представиха чудесно.

     Припомняме, че на 25 ноември 2021 г. се проведе първият модул на тази конференция, в който се включиха онлайн с доклади участници от Украйна, Сърбия, Тайван, Бангладеш, Хаити, Белиз, Филипини, Есватини (Свазиленд) и Сейнт Винсент. 

     Амбицията на организаторите е конференцията да се превърне в ежегодно събитие, обединяващо научноизследователската активност на студенти и докторанти не само от България, но и от чужбина, с подкрепата на техните преподаватели в ролята на ментори и научни консултанти.

     Целта е по този начин да се провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието, като ги привлече към научноизследователска работа и споделяне на техните нагласи, очаквания и виждания за учене и работа в дигиталната ера.

 


 

 

Конференцията има за цел да провокира интереса на студентите и докторантите към актуалната тема за приложение на дигитализацията в сферата на образованието, като ги привлече към научноизследователска работа и споделяне на техните нагласи, очаквания и виждания за учене и работа в дигиталната ера. Амбицията на организаторите е тя да се превърне в ежегодно събитие, обединяващо научноизследователската активност на студенти и докторанти не само от България, но и от чужбина, с подкрепата на техните преподаватели в ролята на ментори и научни консултанти.

 • Обучение по „Бизнес и мениджмънт“ в дигитална среда – очаквания и нагласи на студентите и докторантите за учене и работа в дигиталната ера
 • Съвременни дигитални технологии в Мениджмънта на човешките ресурси
 • Дигитализация и дигитални компетентности в бизнеса и публичния сектор – предизвикателства пред съвременните служители, мениджъри и предприемачи
 • Етични дилеми, социално отговорни и устойчиви практики при дигитална трансформация на висшето образование и пазара на труда 
 • Дигитална трансформация на пазара на труда и регулиране на отношенията „работодател – наети лица“
 • Дигитална трансформация в правната система – предизвикателства и тенденции 
 • Приемат се доклади с общ обем 8 – 10 страници, които са структурирани  в увод, изложение и заключение.
 • Могат да бъдат разработени индивидуално или от студентски екипи, включващи не повече от 4 студенти, които се ръководят от преподавател, чието име се посочва в доклада като консултант (faculty coordinator /Research supervisor). 
 • Конференцията ще се проведе в смесен формат – присъствено и онлайн.
 • Работни езици на конференцията – български и английски.
 • Такса за участие няма.

 

Шаблон и описание на изискванията за форматиране на докладите

 

 • Всички приети и представени доклади ще бъдат публикувани в сборник на първата международна практико-теоретична конференция за студенти и докторанти „Дигитализацията в образованието – стъпка към успешна професионална реализация“ (2021) с ISSN 
 • Всички участници, които са представили докладите си, ще получат сертификат за участие.
 • Сертификат за участие ще бъде издаден и на преподавателите, осъществили научното ръководство на студентите, представили докладите си. 

втори модул (2022 г.)

 • 10 май 2022 – изпращане на заявка и резюме за участие
 • 15 май 2022 – потвърждаване на заявката и резюмето
 • 30 май 2022 – изпращане на окончателен доклад

 

Доц. д-р Десислава Серафимова – ИУ-Варна
Доц. д-р Андрияна Андреева – ИУ-Варна
Доц. д-р Галина Йолова – ИУ-Варна
Проф. д-р Юлиян Василев – ИУ-Варна
Доц. д-р Мария Кехайова – ИУ-Варна
Гл. ас д-р Диана Димитрова- ИУ-Варна

Първи модул (2021 г.)

Важни срокове

 • 17 ноември 2021 г.– изпращане на заявка и резюме за участие
 • 21 ноември 2021 г. – потвърждаване на заявката и резюмето
 • 30 ноември 2021 г. – изпращане на окончателен доклад

Програма на конференцията

Връзка към видеосрещата: https://meet.google.com/twf-biyk-unm

25 ноември 2021 г.

(срок за подаване на заявката за участие: 10 май 2022 г.)

 

 


Научният съвет на конференцията ще изпълнява функциите и на международно научно жури, което ще присъди награди на участниците в следните категории: 

 • „Най-добра презентация“, 
 • „Най-добра идея“, 
 • „Най-добър екип в раздела “Въпроси и отговори“, 
 • „Най-иновативни решения“ 

Наградите ще бъдат организирани за студенти и за докторанти
За участници на български и на английски език поотделно 


Конференцията се организира в рамките на проект № КП-06-Н45/1 „Дигитализация и дигитални компетентности във висшето образование и пазара на труда“, финансиран от Фонд научни изследвания.

 

Научен съвет на конференцията


Prof. Dr. Oliver Holz

Prof. Dr. Oliver Holz

KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen / Campus Brussel

Assoc. Prof. Dr. Maleyka Abbasova

Assoc. Prof. Dr. Maleyka Abbasova

Vice-rector for Scientific Affairs, Baku Business University

Professor Dr. Tzong-Ru Lee

Professor Dr. Tzong-Ru Lee

Professor Dr. Tzong-Ru Lee

Professor of Marketing Department, National Chung Hsing University (NCHU), Taiwan. CEO of IAC of NCHU-APAARI Center of Excellence on Value Chain, NCHU. Vice Chairman, International Association for Agricultural Sustainability (IAAS). Editor-in-chief, International Journal of Agriculture Innovation, Technology and Globalization (IJAITG)

Assoc. Prof. Pensri Jaroenwanit, Ph.D

Assoc. Prof. Pensri Jaroenwanit, Ph.D

Assoc. Prof. Pensri Jaroenwanit, Ph.D

Dean, Faculty of Business Administration and Accountancy. Khon Kaen Business School (KKBS). Khon Kaen University, Thailand

Prof. Dr. Ping Uraiporn Kattiyapornpong

Prof. Dr. Ping Uraiporn Kattiyapornpong

Prof. Dr. Ping Uraiporn Kattiyapornpong

University of Wollongong. Keiraville, New South Wales, Australia

Dr. Sunil Lalchandani

Dr. Sunil Lalchandani

Dr. Sunil Lalchandani

Head, Dept. of Management Studies, Smt. CHM College (Affilated to University of Mumbai). India

Assoc. Prof. Dr. Syadiyah Abdul Shukor

Assoc. Prof. Dr. Syadiyah Abdul Shukor

Assoc. Prof. Dr. Syadiyah Abdul Shukor

Faculty of Economics and Muamalat. Unversity Sains Islam, Malaysia

Assoc. Prof. Aizhan Turgumbayeva, PhD in Psychology

Assoc. Prof. Aizhan Turgumbayeva, PhD in Psychology

Assoc. Prof. Aizhan Turgumbayeva, PhD in Psychology

Head of Research Department at Turan University, Almaty, Kazakhstan

Assoc. Prof. Elmira Yeralina, PhD in Economics

Assoc. Prof. Elmira Yeralina, PhD in Economics

Assoc. Prof. Elmira Yeralina, PhD in Economics

Head of Management Department at Turan University, Almaty, Kazakhstan