Икономически университет – Варна

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

доц. д-р Десислава Серафимова

229в

0882164696

serafimova_d@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 229-в: 13:30-15:30

Консултации на място

Петък, кабинет 229-в: 11:30-13:30

Дисциплина Курс и Специалност
Бизнес модели за дигитална трансформация Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
11:15 13:00 302 Л Бизнес модели за дигитална трансформация 1, 2
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информационен мениджмънт в бизнеса - СНУ Управление на ИТ проекти и фирми 5 19 Н-205 12.05.2023 13:00 - 15:00
Информационен мениджмънт в бизнеса - ДНДО Управление на ИТ проекти и фирми 6 67 Н-205 12.05.2023 13:00 - 15:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 1 1-55 17.05.2023 09:00 - 10:00
Мениджмънт Корпоративно ръководство 4 2 1-55 17.05.2023 10:00 - 11:00
Мениджмънт на човешките ресурси Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 5 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - СНУ Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 5 6 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Мениджмънт на човешките ресурси - ДНДО Дигитални технологии в мениджмънта на човешките ресурси 6 45 1-319 19.05.2023 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, 31, 2023, 1, 61-72., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2023-1-3-gen / Web of Science
Статия 2023
European Journal of Interdisciplinary Studies, Bucharest : Bucharest University of Economic Studies, 15, 2023, 1(6), 1-15., ISSN(онлайн) 2067-3795 / DOI 10.24818/ejis.2023.01 / Scopus
Доклад 2022
Business Management, Education, Economics & Law (BMEEL-22) : 25th ROME International Conference, 3 - 5 May 2022, Rome : ICEEBM, 2022, 24-29., ISBN(печатно) 978-989-9121-03-4 / DOI doi.org/10.17758/DIRPUB11.H0522502
Доклад 2022
New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : V International Science Conference SER 2022, September 12 th-14 th, 2022, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, Podgorica, Montenegro : Economic Laboratory for Transition Research, 2022, 47-48., ISBN(онлайн) 978-9940-673-18-5 / Линк
Статия 2022
Knowledge and Performance Management, Sumy, Ukraine : LLC Consulting Publ. Co. Business Perspectives, 6, 2022, 1, 100-113., ISSN(печатно) 2543-5507, ISSN(онлайн) 2616-3829 / DOI 10.21511/kpm.06(1).2022.09 / Scopus / Линк
Доклад 2022
Education, Research and Business Technologies. Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer Nature Singapore, https://doi.org/10.1007/978-981-16-8866-9_29, 276, 2022, 347–359. / Scopus
Статия 2021
Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65 , 2021, 1, 9-27.
Статия 2021
Стратегии на образователната и научната политика, София : Аз Буки, Год. 29, 2021, 6, 543-556., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / Web of Science
Статия 2021
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 4, 394-408. ., ISSN(печатно) 1310-0343 , ISSN(онлайн) 2367-6949
Преглед на всички публикации