Икономически университет – Варна

доц. д-р Андрияна Андреева

доц. д-р Андрияна Андреева

111; 113

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Ръководител Катедра "Правни науки"
Директор ЦМО
Ръководител УЦМ

Приемно време

Понеделник, кабинет 113: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет meet.google.com/zzk-dcif-qsa конферентна връзка за провеждане на консултации: 09:00-11:00

Всеки делничен ден, -

Дати за неположени изпити

20 ное 2020, кабинет тестови център: 09:00-10:00

04 дек 2020, кабинет https://meet.google.com/dxf-mfdd-ort: 09:00-10:00

Трудово право
Трудово и осигурително право
Конституционно право
Наказателно право и процес
Спецсеминар
Вид Година Публикация
Студия 2020
Икономически изследвания, София: Институт за икономически изследвания, БАН, 2020, 5, 79 - 98.
Доклад 2020
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 3-та Национална научна конференция, 13 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 330 - 337.
Статия 2020
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 6, 2020, 2, 6 - 13.
Статия 2020
Economics and Law, Blagoevgrad : South-West Univ. Neofit Rilski Publ. House, 2, 2020, 1, 43 - 48.
Монография 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 276.
Доклад 2020
Качество и сертификация на продуктите : Сборник с доклади от международна научно-практическа конференция, посветена на 100 г. от създаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 2020, 46 - 55.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100 год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 168 - 178.
Доклад 2020
Digital Economy: Azerbaijan at the New Stage of Economic Development : Conference Proceedings of the International Scientific-Practical Conference, Baku, November 25, 2020, Baku : Baku Business University, 2020, 39 - 44. ISBN 978-9952-37-226-7.
Доклад 2020
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2020, 7 - 14.
Статия 2020
Професионално образование, София: Аз-буки, 22, 2020, 4, 408 - 420.
Преглед на всички публикации