Икономически университет – Варна

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

проф. д-р Андрияна Андреева

111

a.andreeva@ue-varna.bg

https://scholar.google.com/citations?user=0P6Xq9QAAAAJ&hl=bg

Автобиография

Катедра "Правни науки"

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Вторник, кабинет 111: 17:15-18:15

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/igk-eoui-pqr?authuser=0&hl=bg, 16:30-17:30

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет тестов център: 10:00-11:00

15 апр 2024, кабинет зала 56(тестов център): 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Трудово право * Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Трудово право * Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право * Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СА (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Търговско право Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Вещно право Курс 3, СА (Редовно обучение)
Достъп и защита на информацията Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
15:15 18:00 H-212 Л Основи на правото 40
Вторник
10:15 13:00 H-209 Л Достъп и защита на информацията 4
13:30 16:00 122 Л Основи на правото 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Сряда
15:15 18:00 2-130 Л Вещно право 3
Четвъртък
08:15 11:00 316 Л Основи на правото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
11:15 13:00 122 Л Търговско право 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 33
Петък
10:15 13:00 511 Л Основи на правото 26, 27
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Достъп и защита на информацията 4 4 1-305 07.05.2024 11:00 - 13:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 20 1-56 04.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 21 1-56 04.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 22 1-56 04.06.2024 13:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Търговско право 2 6 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Търговско право 2 7 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Търговско право 2 9 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 11 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Маркетинг Търговско право 2 12 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Търговско право 2 13 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Индустриален бизнес и предприемачество Търговско право 2 14 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Логистика Търговско право 2 15 1-55 05.06.2024 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 19 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Финанси Търговско право 2 22 1-55 05.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 18 1-58 06.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 19 1-58 06.06.2024 15:00 - 16:00
Финанси Основи на правото 1 23 1-58 06.06.2024 16:00 - 17:00
Счетоводство и одит Търговско право 2 18 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 20 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Търговско право 2 21 1-56 06.06.2024 12:00 - 13:00
Финанси Търговско право 2 23 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Социална сигурност и застраховане Търговско право 2 24 1-55 06.06.2024 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 9 1-55 07.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 10 1-55 07.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Основи на правото 1 24 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Основи на правото 1 25 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Мениджмънт Търговско право 2 1 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Търговско право 2 2 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Съдебна администрация Търговско право 2 3 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Търговско право 2 4 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Търговско право 2 5 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Дигитални технологии в бизнеса Търговско право 2 8 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Търговско право 2 16 1-56 07.06.2024 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 28 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Международни икономически отношения Търговско право 2 29 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 30 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 31 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Туризъм Търговско право 2 33 1-56 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 26 1-55 13.06.2024 15:00 - 16:00
Международен бизнес (с преподаване на английски език) Основи на правото 1 27 1-55 13.06.2024 14:00 - 15:00
Съдебна администрация Вещно право 3 3 1-305 14.06.2024 14:00 - 16:00
Маркетинг Основи на правото 1 11 1-56 17.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Основи на правото 1 12 1-56 17.06.2024 12:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 14 1-56 17.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Основи на правото 1 15 1-58 18.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 16 1-58 18.06.2024 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 17 1-58 18.06.2024 12:00 - 13:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Основи на правото 1 40 Н-207 20.06.2024 12:00 - 14:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 11:00 - 13:00 Н-209
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 160 - 173., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 200., ISBN(печатно) 978-954-21-1171-9
Статия 2023
Стратегии на образователната и научната политика : Научно списание, София : Аз-буки, Год. 31, 2023, 2, 136-153., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI https://doi.org/10.53656/str2023-2-2-con / Web of Science / Линк
Доклад 2023
SOCIOINT 2023 - 10th International Conference on Education and Education of Social Sciences, Istanbul, Turkey, 19-21 June 2023 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 19-28., ISBN(онлайн) 978-605-72065-2-7 / DOI 10.46529/socioint.202303
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2023
9th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2023, 16-17 October, 2022, Istanbul, Turkey : Online, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 56-63., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10003378 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 120-130., ISSN(печатно) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.11
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 191-196., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI https://doi.org/10.51508/intcess.202333 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 340-350., ISSN(печатно) ISSN 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022. 34
Монография 2023
Варна : Наука и икономика , 2023, 270., ISSN(печатно) 978-954-21-1136-8 / Линк
Преглед на всички публикации