Икономически университет – Варна

Студентска мобилност практика

Минималният престой е 2 календарни месеца и стипендия се изплаща само за реално време, прекарано при работодателя, а то се доказва с отчетните документи.

Изисквания към кандидатите: Към момента на кандидатстване, студентът трябва да е с непрекъснати студентски права; студенти, обучаващи се в редовна форма могат да участват в програмата единствено лятото (при взети изпити, които могат да се изтеглят). С цел практика могат да кандидатстват и дипломирани студенти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на студента да бъде в сферата му на обучение в ИУ-Варна.

Срокове за кандидатстване: Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината. Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Очаквани грантове:

Група Държава Месечен грант (евро/месец)

Група 1
Страни, участващи в програмата, с висок стандарт на живот

 Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Лихтенщайн, Люксембург, Норвегия, Швеция 824

Група 2
Страни, участващи в програмата, със среден стандарт на живот

Австрия, Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Италия, Малта, Нидерландия, Португалия, Испания 824

Група 3
Страни, участващи в програмата, с нисък стандарт на живот

Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Северна Македония, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия, Словения, Турция 756

 

Студентите могат да кандидатстват по всяко време със следните документи, предадени на отдел "Международно сътрудничество":

1. Автобиография (CV) и мотивационно писмо (ако се изисква) се изпращят до работодатели, които студентът сам избира. Задължително се кандидатства само за позиции, които отговарят на сферата на обучение на студента в ИУ-Варна. 

2. След като получат одобрение от бъдещия си работодател, студентите представят в отдел "Международно сътрудничество" Invitation Letter от работодателя и подават Заявление за кандидатстване за мобилност по програма "Еразъм+" с цел практика. Заявления се приемат до 15-о число на текущия месец. Кандидатурата се разглежда от Комисията по академичен обмен. Студентът бива уведомен за решението на Комисията по имейл или телефон.

Следващата стъпка е подготовка на следните документи:

  • Двустранно споразумение с работодателя: В случай, че ИУ-Варна няма сключено споразумение с работодателя, е необходимо такова да бъде подписано със съдействието на студента в два екземпляра.
  • Learning Agreement for Traineeships: Селектираните студенти подготвят Learning Agreement for Traineeships в три екземпляра. Документът се подписва от студента, факултетния координатор и работодателя. 
  • Договор за отпускане на финансова помощ: Студентите подписват договор за получаване на субсидия по програма "Еразъм+" преди заминаването си. Договорът се изготвя в отдел Международно сътрудничество. Възможно е подписване на договор с упълномощено лице с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания: ТУК. След подписване на договора се изплащат 80% от сумата за целия период на практиката. При завръщане и представяне на отчетните документи, ще изчислим реалния престой и ще изплатим останалите 20%. Ако реалният престой е по-кратък от датите в договора, остатъка от субсидията ще бъде в по-малък размер. Субсидията се превежда по лична банкова сметка на участника. Ако сметката е открита в чуждестранна банка е задължително точното попълване на полето „адрес на банката“, както и адреса на студента в чужбина.

Онлайн езикова подкрепа (OLS)

Всеки студент участник в програма Еразъм+ е задължен да положи онлайн тест за определяне на езиковото си ниво преди началото и след края на мобилността. На всички участници, чието ниво е по ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Онлайн езиковата подкрепа е достъпна за следните езици: английски, немски, френски, испански, италиански, португалски, чешки, датски, полски, холандски, словенски, гръцки.

Завръщане и отчитане на документи

При завръщането си трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:

  1. Transcript of works – подписан от ментора при работодателя (ТУК).
  2. Сертификат за престой – подписан и подпечатан от работодателя (ТУК).
  3. Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.
  4. Отчет за извършена работа – на български език по утвърден формуляр (ТУК), изпраща се на имейл: Int_relations@ue-varna.bg
  5. Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, получава се автоматично по имейл.
  6. Декларация за банкова сметка – задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина (ТУК).

*Обърнете внимание! – Необходим е само 1 от трите документа, който е допълващ към Сертификата за престой. Когато планирате завръщането си, имайте предвид, че 20% от оставащата субсидия се изплаща за реалното време на практиката, а то се доказва с отчетните документи. Ако има разминаване в датите за пристигане и заминаване в двата документа, ще бъдат отчетени по-късната дата за пристигане и по-ранната за заминаване. Ако договорът е за по-дълъг период, то изплатените след връщането 20% ще бъдат в по-малък размер; ако има разлика между реалния престой и престоя по договор, може да се наложи да върнете част от отпуснатата субсидия.

След края на мобилността, всеки студент ще получи Сертификат за участие в програма "Еразъм+", издаден от Отдел "Международно сътрудничество" при предварително уточнение.

Полезни платформи за намиране на стажове и практики в Европа

https://eurodesk.eu/

Erasmus Intern

Globalplacement

Algoos - Study, work and travel

JobTrust

Placement in Portugal

Spain Internship

Training Experience

Placement Slovakia

ML Components 

Photler

Bulgaria Gateway

Digital Opportunity Traineeships

www.carpe-diem.hr

www.ihdemu.com a Spanish Language School located in Spain and with experience for over 20 years

internships@covetgroup.com / covetgroup.com COVET GROUP is a Portuguese company with a proven experience in the design and luxury field. We are proud of being a Team of Excellence that fights everyday to conquer the world through Design. A non settle feeling that keeps us with eyes always set on the future.

grazia.martucci@culturaedintorni.org http://www.culturaedintorni.org/ Cultura e Dintorni is an Italian agency, located in Italy, Martina Franca in Puglia region. 
The agency is dedicated to the management of European mobility projects, especially under Erasmus + programs, Youth Guarantee; to internship in companies for young people and training course for teachers; to the support work for European projects but also to tourism promotion and improvement of Puglia.

International Institute of Hospitality 

WikiJob

Моля съобразете, че това са примерни обяви. Възможно е да проведете практика и при друг работодател, който си намерите сами. Важно условие, за да ви селектираме е позицията, за която кандидатствате, да е в сферата ви на обучение.

Отказ от отговорност за използване във всички комуникационни материали

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.