Икономически университет – Варна

Дипломиране

Информация за студенти - дипломанти от всички специалности в катедра "Информатика" относно държавната изпитна сесия.

Запознайте се с документите за допускане до държавна изпитна сесия за студенти ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" в катедра "Информатика". Разгледайте какви са конспектите за държавен изпит. Вижте точните указания за разработване на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика". Разберете важните срокове и документи за вашето дипломиране. Погледнете графика за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи и магистърски тези в катедра "Информатика".

Конспекти за държавен изпит

Дипломни работи

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 30 и 31 август 2022 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемвийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 1.09.2022 г.

Държавният изпит ще се проведе на 13.09.2022 г. в 55 зала от 09:30 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 13.09.2022 г.

График за провеждане на държавен изпит и защити на дипломни работи

  • График за провеждане на държавен изпит

Държавният изпит за всички специланости в катедра "Информатика" ще се проведе на 13.09.2022 г. от 09:30 часа в 55 зала.

  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултатите от държавния изпит ще получите на 13.09.2022 г. от 13:00 часа в каб. 530

 

 

 

Конспекти за държавен изпит

Магистърски тези

Срокове и документи

Заявления за допускане до държавен изпит и защита на дипломна работа се приемат в кабинет 317-б на 30 и 31 август 2022 г.

Дипломните работи и магистърските тези за септемвийската сесия се предоставят в кабинет 317-б, одобрени и подписани от научния ръководител в 1 екземпляр на хартиен носител, 1 автореферат на хартиен носител и 1 електронен екземпляр  на дипломната работа изпратен по електронната поща на адрес kat_inf@ue-varna.bg

до 1.09.2022 г.

Държавният изпит ще се проведе на 13.09.2022 г. в 55 зала от 09:30 часа.

Защитата на дипломните работи и магистърските тези ще се проведе на 13.09.2022 г.

 

График за провеждане на държавен изпит и защити на магистърски тези

  • График за провеждане на защити на магистърски тези
  • График за провеждане на държавен изпит

Държавният изпит за всички специланости в катедра "Информатика" ще се проведе на 13.09.2022 г. от 09:30 часа в 55 зала.

  • График за получаване на резултати от държавен изпит

Резултатите от държавния изпит ще получите на 13.09.2022 г. от 13:00 часа в каб. 530

Икономически университет – Варна организира тържествени промоции за връчване на дипломите на абсолвентите, завършили през 2021 г. – образователно-квалификационна степен "бакалавър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.) и образователно-квалификационна степен "магистър" (дипломирани м. юни и м. септември 2021 г.).  Тържествената промоция за специалностите към катедра "Информатика" ще се проведе на 10.12.2021 г. от 14:00 часа в зала 323. Достъпът до университета е със зелен сертификат. Тогите се получават пред зала 323 от 12:30 до 13:45 часа. Тогите се връщат след приключване на тържеството.

Видеообръщение на проф. д-р Евгени Станимиров към дипломиращите се абсолвенти в ИУ – Варна 2021 г.