Икономически университет – Варна

Докторанти

 

Докторска програма „Информатика“

Имена Email
Красен Ясенов Пенчев krasen_penchev@ue-varna.bg
Петър Димитров Димитров p.d.dimitrov@ue-varna.bg
Петя Пламенова Петрова petya.p.petrova@ue-varna.bg
Галин Иванов Иванов galin.ivanov@ue-varna.bg
Йордан Николаев Вълков jvalkov@ue-varna.bg
Антонио Антониев Хаджиколев antonio.hadzhikolev@ue-varna.bg

 

Докторска програма „Приложение на изчислителната техника в икономиката“

Имена Email
Радостина Петева Петрова radostina_petrova@ue-varna.bg
Светослав Стефанов Иванов svetoslav_ivanov@ue-varna.bg
Даниела Пенчева Пенчева d.pencheva@ue-varna.bg