Икономически университет – Варна

Практическо обучение

Обща информация

Практическото обучение е част от учебния план и е задължително за студентите от специалност „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“ и „Бизнес-информационни системи“ в образователно квалификационна степен „Бакалавър“.

Продължителността на практическото обучение е минимум 240 часа и се провежда в избран от студента период по време на трети курс или през лятото след трети курс – от септември 2021 до август 2022 г. 

Административното провеждане на практическото обучение се извършва през платформата UEBN на университета (на адрес uebn.ue-varna.bg). Студентите сами избират фирмата, в която да проведат практическото си обучение. Фирмата трябва да е регистрирана в платформата UEBN или да се регистрира преди започване на практическото обучение на студента. 

Практическото обучение трябва да е в съответствие с изучаваната от студента специалност, в изпълнение на задачи, възложени от експерт в обучаваща организация, съгласно изготвен от експерта план за провеждане на практическото обучение, свързан с използване или внедряване на информационни технологии – програмиране, дизайн, проектиране, тестване, администриране, сигурност, поддръжка и др., съответстващи на специалностите „Информатика и компютърни науки“, „Мобилни и уеб технологии“  и „Бизнес-информационни системи“. 

Защита на практическото обучение ще се проведе на 28.09.2022 г.

  • За спец. МУТ защитата на практическото обучение ще бъде по график от 11:00 часа в каб. 410 при гл. ас. д-р М. Армянова.
  • За спец. БИС защитата на практическото обучение ще бъде по график от 13:30 часа в каб. 410 при гл. ас. д-р М. Армянова.
  • За спец. ИКН защитата на практическото обучение ще бъде по график от 08:15 до 11:15 часа в каб. 439 при гл. ас. д-р М. Радев.

Поправителната сесия на защитите на практическото обучение ще се проведат на 14.10.2022 г.:

  • За спец. МУТ от 13:00 часа в каб. 410 при гл. ас. д-р М. Армянова.
  • За спец. БИС  от 13:00 часа в каб. 410 при гл. ас. д-р М. Армянова.

 

 

Указания за провеждане