Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

гл. ас. д-р Латинка Тодоранова

430

0882164557

todoranova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 317 Б: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/kst-vhgf-per, 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Бази от данни * Курс 5, ИМБ-СНУ
Бази от данни * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Бази от данни * Курс 6, ИМБ-СПН
Информатика * Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, СА (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Информатика * Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Софтуерни технологии Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Софтуерен бизнес * Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Бизнес интелигентни системи Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Оптимизация за търсещи машини Курс 4, МУТ (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието * Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието * Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Уеб системи за управление на съдържанието * Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 438 У Софтуерни технологии 37
Сряда
10:15 13:00 438 У Софтуерни технологии 36
13:30 16:00 H-202 У Бизнес интелигентни системи 9
Четвъртък
13:30 16:00 523 Л Оптимизация за търсещи машини 39
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Дигитална трансформация на образованието – проблеми и решения, оценяване и акредитация : Национална научно-практическа конференция : Сборник с доклади, 27-28.04.2023, РУ "Ангел Кънчев", Русе : Акад. изд. Русенски университет, 2023, 275-279., ISBN(печатно) 978-954-712-892-7, ISBN(онлайн) 978-954-712-894-1 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 159-166., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.159 / Линк
Статия 2023
Списание Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Сдружение Креативно пространство, 2023, 2, 45-56., ISSN(онлайн) 2738-8719 / Линк
Доклад 2023
Сборник с доклади от научен семинар "Дигитализация, големи данни, изкуствен интелект“, Наука и икономика, 2023, 68-73., ISBN(онлайн) 978-954-21-1145-0 / Линк
Статия 2021
Digital Transformation, Cyber Security and Resilience of Modern Societies, Cham : Springer International Publ. Switzerland, 84, 2021, 441 - 445. - (Studies in Big Data ; Book 84)., ISSN(печатно) 2197-6503, ISSN(онлайн) 2197-6511, ISBN(печатно) 978-3-030-65721-5, ISBN(онлайн) 978-3-030-65722-2 / DOI 10.1007/978-3-030-65722-2_28 / Scopus
Доклад 2020
CompSysTech '20 : Proceedings of the 21st International Conference on Computer Systems and Technologies '20, June, 2020, Ruse Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2020, 251-257., ISBN(онлайн) 978-145037768-3 / DOI 10.1145/3407982.3407996 / Scopus
Статия 2020
International Journal of Interactive Mobile Technologies (iJIM), Wien : International Association of Online Engineering (IAOE), 14, 2020, 11, 171 - 182., ISSN(печатно) 18657923 / DOI 10.3991/ijim.v14i11.13711 / Scopus
Доклад 2019
Information and Communication Technologies in Business and Education : Proceedings of the International Conference Dedicated to the 50th Anniversary of the Department of Informatics, Varna : Science a. Economics Publ. House, 2019, 188 - 197., ISBN(печатно) 978-954-21-1004-011 / Линк
Статия 2019
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 8, 2019, 4, 1484 - 1491., ISSN(онлайн) 22178309 / DOI 10.18421/TEM84-54 / Scopus / Web of Science
Доклад 2019
Научна конференция : TechCo - Lovech 2019, 10 май 2019 : Сборник с доклади : Т. 2, Габрово : Унив. изд. В. Априлов, 2, 2019, 244 - 248.
Преглед на всички публикации