Икономически университет – Варна

Събития

Откриване на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)
Откриване на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (Varna Deep Tech Innovation Port)
17 окт 2022 10:00 - 12:00 Аула

Всички събития