Икономически университет – Варна

Задължителни маски за всички на територията на ИУ – Варна

Задължително е за всички, пребиваващи на територията на Икономически университет – Варна, поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).

Изпитите ще се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки, въведени със заповед № РД-01-353/22.06.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Изпитите от държавната и от поправителната сесии ще се провеждат при заетост на местата в залите до 50% от капацитета им.

23 юни 2020Подобни