Икономически университет - Варна

За студенти ОКС "магистър" - срокове за подаване на заявления за признаване на изпити за летен семестър на уч. 2018/2019 г.

Важно: Записването се извършва чрез отговорниците на групи, които представят в сектор "Студенти" (каб. 214, 215 и 216) в началото на деня (08:00 ч.), посочен в графика за записване с попълнени следните документи:

  1. Студентска книжка за всеки студент от групата;
  2. Списък на студентите (с трите имена и факултетен №), на които им е необходимо издаването на уверение.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, меню "Студенти".

 

24 окт 2018Подобни