Икономически университет – Варна

Уъркшоп за отворени иновации се проведе в Икономически университет – Варна

Уъркшоп с ръководствата на големи компании от региона на тема отворени иновации се проведе на 11 март 2024 г. в Икономически университет – Варна. Събитието беше организирано в контекста на дейностите на Дълбоко технологичен иновационен порт Варна (ДТИПВ) от The Edge: R&BD – основател на ДТИПВ, съвместно с Mind the Bridge, консултантска платформа за иновации с глобално присъствие, базирана в Сан Франциско, САЩ. 

Основните дискутирани въпроси бяха: 

  • Какво е отворена иновация и защо големите компании се нуждаят от тях? 
  • Кои са най-новите тенденции и модели на отворени иновации? 
  • Защо проучвания на стартиращи предприятия трябва да се извършват на международно ниво? 
  • Кои иновационни центрове се считат за "най-горещи" в момента и защо? 
  • Кои практики за съвместни иновации със стартиращи предприятия се смятат за най-добри? 
  • Каква е концепцията за „регионален венчър клиент“ и как тя може да скалира  потенциала на европейските иновационни долини? 

В рамките на срещата беше представена възможността участвалите в дискусията компании да се присъединят към платформата Mind the Bridge и да развият ползи по посока внедряване на отворени иновации чрез последващи персонални срещи и комуникация с представителите на Mind the Bridge.  

Дълбоко технологичен иновационен порт – Варна (ДТИПВ) беше създаден през 2022 г. по инициативата на The Edge: R&BD (дъщерно дружество на JA Bulgaria) и Икономически университет – Варна с участието на редица ключови за региона структури (университети, училища, бизнес и индустрия, стартъпи, публични институции) и се нареди сред значимите събития за Североизточния регион и България. С това в гр. Варна се поставиха основите на една от първите дълбоко технологични долини в Европа – част от международната мрежа Start for Future, в която участват иновационни общности (хъбове, долини) от над 20 европейски държави. 

12 мар 2024Подобни