Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция - 2022

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2022

19 май 2022 г., 10:00 ч., зала 1 и онлайн

Конференцията ще се проведе в хибриден формат в зала 1 при Икономически университет – Варна и чрез използване на следната видеовръзка: meet.google.com/bxe-rpnm-xdy

Организатор: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ при Икономически университет – Варна

Програма и разпределение на участниците по секции

05 май 2022Подобни