Икономически университет – Варна

Публична лекция "Съвременни нетрадиционни работни места" с гост-лектор Николай Найденов – зам.-министър на труда и социалната политика

Публична лекция на тема "Съвременни нетрадиционни работни места" с гост-лектор Николай Найденов – зам.-министър на труда и социалната политика, се състоя на 4 декември 2023 г. в Икономически университет – Варна. Събитието беше организирано по инициатива на катедра "Правни науки".

На лекцията, обвързана с тематиката на дисциплината „Трудово и осигурително право“ присъстваха областният управител на област Варна проф. д-р Андрияна Андреева (преподавател в ИУ – Варна), студенти от различни курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, ученици от Варненската търговска гимназия, преподаватели и служители на университета, служители на Областна администрация – Варна.

Зам.-министър Найденов акцентира върху спецификите и особеностите на съвременните форми на работа, начина, по който влияят върху класическото трудово правоотношение и свързаните с него институти – работно време, почивки и отпуски, особености при гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд. Анализирани бяха особеностите на договора за работа от разстояние, свързаните с него ангажименти на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и тенденциите за законодателни промени при тяхното регламентиране. Акцент на лекцията бяха още и задълженията на работодателя при използването на системи на ИИ в процесите по престиране на труда, регламентиране правото на изключване при работа от разстояние, работата през цифрови платформи в светлината на националното и наднационално законодателство, по-специално Директивата на ЕС за подобряване на условията на труд при работа през платформи.

Присъстващите зададоха множество интересни въпроси, касаещи особеностите на работа при т.нар. дигитални номади, политики по включване на млади специалисти на пазара на труда и др. Те изразиха своята удовлетвореност от изключително актуалната тема и коментираните по нея въпроси, очертаващи съвременните тенденции, на които трудовото законодателство следва да намери навременна нормативна реакция.

Преди публичната лекция зам.-министър Николай Найденов се срещна с представители на академичното ръководство на Икономически университет – Варна: доц. д-р Радан Мирянов – зам.-ректор по международни връзки и партньорства, проф. д-р Стоян Стоянов – главен секретар. На срещата присъстваха варненският областен управител проф. д-р Андрияна Андреева и доц. д-р Галина Йолова – ръководител на катедра „Правни науки“. Той се запозна с първата главна книга на университета, разгледа Студентската улица, тестовия център и написа своето послание в почетната книга: „Най-сърдечни благодарности на ръководството, академичния състав и студентите на гостоприемния Икономически университет – Варна. Пожелавам здраве, научни върхове и успешни студенти – нашата инвестиция в бъдещето.“

04 дек 2023Подобни