Икономически университет – Варна

Публична лекция "Предизвикателства пред съвременното развитие на счетоводството и независимия финансов одит в България"

Публична лекция на тема "Предизвикателства пред съвременното развитие на счетоводството и независимия финансов одит в България“ се състоя на 20 ноември 2023 г. в Икономически университет – Варна. Гост-лектори бяха доц. д-р Антон Свраков и зам.-председателят на Управителния съвет на ИДЕС Илия Илиев.

Организатори на събитието бяха катедра "Счетоводна отчетност“ и регионалната организация на ИДЕС – Варна. Лекцията е част от поредица събития по повод 100 години преподаване на счетоводни дисциплини в Икономически университет – Варна.

Двамата лектори са дипломирани експерт-счетоводители, регистрирани одитори, които имат дългогодишен преподавателски и професионален опит в областта на счетоводството и независимия финансов одит. Очертани бяха редица предизвикателства, които съвремието отправя пред упражняването на счетоводната и одиторската професия, като бе изтъкната и необходимостта от промени в търговско-правната регламентация на счетоводството в България.

Преподаватели, студенти и гости на събитието бяха изключително заинтригувани и удовлетворени от коментираните въпроси поради изключително важната роля, която счетоводството и одитът играят за управлението на всеки един бизнес както в България, така и по света.

22 ное 2023Подобни