Икономически университет – Варна

Публична лекция на тема "Проблемите пред върховенството на закона и правосъдието"

Публична лекция на тема „Проблемите пред върховенството на закона и правосъдието“ с гост-лектор Питър Халпърн – постоянен юридически съветник на Американското посолство в Република България, се състоя на 6 декември 2023 г. в Икономически университет – Варна. Събитието беше организирано по инициатива на катедра "Правни науки" по повод 9 декември – Международен ден за борба с корупцията.

На лекцията, обвързана с тематиката на дисциплината „Наказателно право и процес“, присъстваха областният управител на област с административен център Варна проф. д-р Андрияна Андреева (преподавател в ИУ – Варна), студенти от различни курсове в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“, ученици от Варненската хуманитарна гимназия, преподаватели и служители на университета, служители на Областна администрация – Варна.

Съветник Халпърн запозна аудиторията с някои основни аспекти на Международния пакт за борба с корупцията на ООН, в сила от 2005 г., към който до момента са ратифицирали 190 държави и най-важните, включени в акта области – превантивни мерки, криминализиране на деянията, свързани с корупционни практики и особеностите на правоприлагането, международното сътрудничество при споделяне на доказателства и др. Разясниха се и конкретните практики на американското правораздаване за преодоляване и санкциониране на престъпленията, свързани с корупцията. В заключение г-н Халпърн обобщи, че корупцията е глобален проблем, подкопаващ демокрацията и върховенството на закона, който би могъл да се преодолее само със съвместни усилия на граждани и институции.

Лекцията беше посрещната с изключителен интерес от аудиторията, като младите хора имаха възможност да зададат въпросите, които тя предизвика у тях. Те изразиха своята удовлетвореност от увлекателната и актуална тематика на публичната лекция и засегнатите в нея въпроси, доказващи, че борбата с корупцията освен глобално предизвикателно е и битка, в която следва да е ангажиран всеки един гражданин.

12 дек 2023Подобни