Икономически университет – Варна

Проф. д-р Ганчо Ганчев получи академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ за високи постижения в областта на финансовата наука и местното управление

Проф. д-р Ганчо Ганчев от ЮЗУ "Неофит Рилски" - гр. Благоевград бе удостоен с академичната награда „Проф. Станчо Чолаков“ за 2024 г. Тя му бе връчена от проф. д-р Евгени Станимиров по време на честването на 104-та годишнина от създаването на Икономически университет – Варна. Наградата се връчва за високи постижения в областта на финансовата наука и местното управление. Проф. Ганчев е четвърти неин носител след проф. д. ик. н. Гарабед Минасян, проф. д-р Стефан Вачков и проф. д. ик. н. Николай Неновски.

Проф. Ганчев е роден през 1953 г., завършва висшето си образование в Москва. Специализирал е във Франция, където получава докторска научна степен, както и в Международния валутен фонд и в Световната банка. През 2007 г. става доцент, а през 2011 г. – професор. Бил е зам.-министър в министерството на икономическото развитие, член на Управителния съвет (УС) на Българската народна банка, ръководител на катедра „Финанси и отчетност“ и декан на Стопанския факултет при Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Член е на Съюза на учените в България, председател на УС на Института за икономика и международни отношения.

След награждаването проф. Ганчев изнесе лекция на тема "Присъединяването към еврозоната и икономическото развитие на България". Той застъпи тезата, че пред страната ни има три варианта за развитие - запазване на валутния борд, преминаване към автономна монетарна политика и присъединяване към еврозоната. Проф. Ганчев изрази мнение, че от чисто икономическа гледна точка последният вариант се очертава като оптимално решение за България. Предвид продължителното функциониране на страната в условията на валутен борд, в нашия случай присъединяването към еврозоната не само няма да доведе до загуба на автономност на монетарната политика, но дори ще наблюдаваме възстановяване на суверенните функции на централната банка в рамките на колективната монетарна политика. Друг очакван ефект ще бъде облекченото финансиране на частния и държавния дълг. Значителна част от сегашните валутни резерви постепенно ще се върнат на вътрешния кредитен и финансов пазар. Това ще стимулира инвестиционния процес и ще позволи по-големи вложения в публична инфраструктура. Може да се очаква още ускоряване на икономическите и социалните реформи, създаване на предпоставки за по-висок и устойчив растеж, намаляване на социалната стратификация.

Проф. Ганчев завърши лекцията си с констатацията, че при дебатите относно еврозоната хората особено високо ценят възгледите, излагани от икономисти и финансисти. Това означава, че начинът, по който университетските преподаватели изясняват тези въпроси пред студентите и широката публика, има значение и придава смисъл на техните преподавателски, обществени и научни усилия. Провокирани от тезите на проф. Ганчев, присъстващите в залата преподаватели и студенти взеха активно участие в последващата дискусия по изключително актуалната тема.

15 май 2024Подобни