Икономически университет – Варна

Проф. д.и.н. Иван Русев стана почетен гражданин на Сливен

Проф. д.и.н. Иван Русев – преподавател в Икономически университет – Варна,  беше удостоен със званието „Почетен гражданин на град Сливен” за изключителни заслуги при проучването и популяризирането на историята на Сливен и Сливенския край, в частност на стопанската история. Номинацията е от Комисията по символика към Община Сливен, а предложението за нея е от инициативен комитет. Церемонията се състоя на 25 октомври 2019 г. в навечерието на Димитровден – празникът на град Сливен.

Професор д.и.н. Иван Русев е роден и израснал в Сливен, отдал десетилетие за развитието на Регионалния исторически музей в града,  с множество статии, карти, обходи. Той е оценен и удостоен с наградата „Д-р Иван Селимински“ на Община Сливен за принос към историческата наука за 1999 г. На прага на новия век е отличен и с наградата на Съюза на учените в България за най-добър млад учен в областта на хуманитарните науки. Той е професор по история на България (стопанска история) в Икономически университет – Варна. Титуляр е на учебните дисциплини: „История на икономиката“ (стопанска история), „Европеистика“, „Глобализация“ за всички специалности в университета. Той е доктор на историческите науки след успешно защитена дисертация на тема: „Търговската модерност на Българското възраждане” в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол” – БАН (2012 г.), доктор по история след успешно защитена дисертация в Института за исторически изследвания – БАН (1996 г.). Автор е на 8 монографии, на над 130 научни статии на български, френски, английски и немски език в сборници и периодики в България, Франция, Румъния, Турция и Полша, на 13 учебника за ВУЗ, съставител на научни сборници и др.

05 ное 2019Подобни