Икономически университет – Варна

Преподаватели в ОДК повишават квалификацията си в ИУ – Варна

Двудневно обучение на преподаватели във варненския Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК, беше открито от ректора на  Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров на 13.12.2019 г. В него участват ръководители на творчески школи и формации, които работят с деца. Програмата на обучението поставя акцент върху професионалното портфолио и дигиталните умения.

То се реализира  от хабилитирани преподаватели и експерти от Икономически университет – Варна:  доц. д-р Мария Станимирова – ръководител на Център „Кариери, предприемачество и маркетинг“, и гл.ас. д-р Петър Петров – преподавател в катедра „Управление и администрация“.

13 дек 2019Подобни