Икономически университет – Варна

Представяне на монографичната книга „Кримската война (1853–1856), „Атласът на Наполеон III” и българските земи” на чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев

Икономически университет – Варна организира представяне на монографичната книга  „Кримската война (1853–1856), „Атласът на Наполеон III” и българските земи” (Издателство „Захари Стоянов”) на чл.-кор. проф. д.и.н. Иван Русев, което ще се състои на 29.04.04.2022 г. от 10.00 ч. в ЗАЛА 1.

Книгата представя за първи път пред българския читател един много ценен оригинален исторически извор, посветен на българската (и в частност на Варненската) история – „Атлас”, издаден във Франция по заповед на император Наполеон III през 1858 г., отразяващ с най-големи подробности хода на Кримската война (1853–1856). Тъй като първият етап на войната протича в Източните български земи, а съюзническите армии (османската, френската и английската) лагеруват във Варна и в района около града, това ценно френско издание, което днес се съхранява само в няколко запазени екземпляра в най-големите библиотеки на Париж и Лондон, предава оригинална информация за историята на българите и българските земи през епохата. Проф. Русев проучва „Атласа” в продължение на близо десет години, през м. юни–юли 2019 г. той успява да документира съдържащата се в него информация по време на едномесечен престой в Париж със спечелена стипендия на Френското правителство по Програмата „Научен престой на високо ниво“, впоследствие обработва данните от „Атласа”, отнасящи се до цяла Източна България (над 600 имена на селища, топоними, археологически и исторически обекти и пр. са преведени, локализирани и научно пояснени) и крайните резултати от това изследване са поместени в монографията, издадена в отлично полиграфично качество от Издателство „Захари Стоянов”. Книгата вече предизвиква широк интерес – на учени, университетски преподаватели, студенти, краеведи, любители на старите карти и на военната история. Интерес към изданието проявяват Френското посолство в България, както и един от най-добрите учени-балканисти в Западна Европа – проф. Бернар Лори от Парижкия университет INaLCO.

26 апр 2022Подобни