Икономически университет – Варна

Първата катедра по "Маркетинг" в България отбеляза 25 години от създаването си с международна научна конференция

Катедра “Маркетинг” при Икономически университет – Варна отбеляза 25 години от създаването си с международна научна конференция на тема “Ремаркетинг на реалността”. Форумът се проведе на 17 юни 2022 г. присъствено и онлайн. В събитието участваха над 100 представители на научната общност и бизнеса и бяха представени над 90 доклада по актуални и интересни теми, свързани с маркетинговата дейност и практика.

Катедра „Маркетинг“ в ИУ – Варна е първото специализирано научно звено в България с насоченост към теоретичните и приложни аспекти на маркетингa. Създадена е на 17 юни 1997 г. и оттогава до днес е едно от най-бързо и динамично развиващите се научни звена както в ИУ – Варна, така и в България. Преподавателският екип на катедрата се отличава с активна научна работа и силни връзки и партньорства с практиката. Научните постижения и признания на преподавателите излизат извън пределите на страната. В момента катедрата обучава над 750 студенти в 7 различни специалности в бакалавърска и магистърска степен и 12 български и чуждестранни докторанти.

Научният форум, посветен на 25-годишнината от създаването на катедра „Маркетинг“, започна с тържествено въведение, в което ректорът проф. д-р Евгени Станимиров поздрави всички участници и гости и връчи на ръководителя на катедрата доц. д-р Владимир Жечев почетния плакет на ИУ – Варна. Специално внимание беше отделено на основоположниците на катедрата – проф. дин Юлия Узинова и доц. д-р Елена Георгиева.

Конференцията продължи с пленарна сесия, на която бяха представени три доклада. Проф. д-р Евгени Станимиров изнесе доклад на тема "Редизайн на бизнес модела на компаниите", проф. д.н. Симеон Желев представи – доклад с тема "Относно двете парадигми в маркетинга: парадигма на изключителността и парадигма на достатъчността", и доц. д-р Иван Марчевски запозна участниците с доклад на тема "Съвременният маркетинг – поглед "навътре". Докладите провокираха оживена дискусия, включително с онлайн участниците. Проф. дин Юлия Узунова предизвика задълбочен дебат с пленарните докладчици по актуалните проблеми на маркетинга в научен и приложен аспект.

Паралелно с научната конференция се проведе и петата национална студентска олимпиада по маркетинг с международно участие на тема „Маркетингови трансформации: автоматизация, дигитализация и персонификация“. Тя също бе посветена на 25-годишнината от създаването на катедра „Маркетинг“. Идеен основател на събитието е проф. дин Юлия Узунова.

Катедра „Маркетинг“ получи поздравителни адреси от сродните катедри в УНСС и СА “Д. А. Ценов”, Свищов, от деканите на факултетите и ръководителите на катедрите в ИУ – Варна. Специално поздравление отправи и Иван Табаков – председател на Варненската търговско-индустриална камара.

17 юни 2022Подобни