Икономически университет – Варна

Отворени пост-докторантски стипендии на Център за академични изследвания София за 2022/2023 академична година

Център за академични изследвания София (ЦАИ) е независима институция със силна международна и интердисциплинарна ориентация, която насърчава свободата на научните изследвания, високите постижения и интелектуалното творчество в областта на хуманитарните и социалните науки.

Финансови параметри, изисквания към кандидатите, формуляри за кандидатстване и допълнителна информация за трите възможности за подпомагане на български учени:

Крайният срок за подаване на документи е 31 март 2022 г.

17 фев 2022Подобни