Икономически университет – Варна

Номинации за академична награда "Проф. Цани Калянджиев"

КОНКУРС
за академична награда "Проф. Цани Калянджиев"

Целта на академичната награда "Проф. Цани Калянджиев" е да изрази признание и да популяризира постигнати високи резултати в научноизследователската дейност на учени от България и чужбина.

За академичната награда "Проф. Цани Калянджиев" могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени и изследователи от различни общности и университети в България и света, с високи постижения в научноизследователската дейност.

Процедура по номиниране:

  • срок за подаване на номинациите - до 30 март 2020 г.;
  • документите се подават/изпращат в деловодството на ИУ - Варна;
  • решение на оценяващата комисия - не по-късно от 15 април 2020 г.;
  • изборът на носител на академичната награда „Проф. Цани Калянджиев“ се гласува на заседание на Академичния съвет на ИУ – Варна в срок до 30 април 2020 г.;
  • наградата се връчва през месец май.

20 фев 2020Подобни