Икономически университет – Варна

Научна конференция "Инвестиции в бъдещето’2019"

Дванадесетата научно-приложна конференция „Инвестиции в бъдещето 2019“ се проведе на 3 октомври 2019 г. Тя бе организирана от Териториалната организация на НТС – Варна, и Икономически университет – Варна. Форумът беше посветен на 100-годишнината от основаването на най-старото висше икономическо училище в България.

В конференцията, проведена под надслов „Дигитализация на финансовите услуги“, бяха представени актуални и значими научни доклади на преподаватели и докторанти от ИУ – Варна, УНСС – София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград и Нов български университет – София. Гост на форума беше и Иво Иванов – ръководител на екип в отдел „Бизнес анализи и тестване“ към CSoft – Варна. Участниците в конференцията се обединиха около становището, че в последните години дигиталната трансформация на финансовите институции и пазари се оформи като тренд без алтернатива и в бъдеще новите технологии ще заемат все по-важно място в тяхната дейност.

04 окт 2019Подобни